Demokratene har slitt med å få vedtatt en ny valglov som avskaffer ID-bevis og gir begrepet allmenn stemmerett en ny betydning – alle kan stemme. Onsdag gjorde de et nytt fremstøt via en omvei: Senatet skulle gå med på å fravike regelen som krever 60 stemmer, men bare for valgloven. De to Demokratiske senatorene Henry Manchin og Kyrsten Sinema er nemlig for valgloven. Men likevel nektet de å oppheve Senatets valgprosedyre som krever at 10 fra opposisjonen må stemme for en ny lov. De bet ikke på kroken.

-Vi har hatt nok splittelse og polarisering, sa de to. Dermed falt Bidens siste store prosjekt. Hans enorme Build Back Better-superpakke på 5.000 milliarder dollar gikk heller ikke gjennom. Det skjedde på samme dag som han ga en pressekonferanse hvor han viste tegn på svakhet, til tross for at han ble stående på bena i rundt to timer.

Biden ser ut til å ha mistet grepet og med ham Demokratene.

«These bills help treat the symptoms of the disease, but they do not fully address the disease itself. And while I continue to support these bills, I will not support separate actions that worsen the underlying disease of division affecting our country,» Sinema said last week.

Demokratenes Chuck Schumer trodde han kunne legge moralsk press på Sinema og Manchin.

Schumer added: «Even if you think the filibuster is a good thing, is it protecting voting rights, and preventing their diminution more important?»

Dette kalles armtwisting, Schumer ville presse de to dissenterne i eget parti til å stemme for en prosedyre som ville fått valgloven gjennom. Men Demokratene har forsøkt en lignende totrinnsrakett mht de store økonomiske pakkene: Den lille pakken – infrastruktur – skulle gjennomføres først og så skulle man ta stilling til den store. Dette lot flere Republikanere i Senatet seg friste av. Men da pakken kom til Representantenes hus sa venstrefløyen det motsatte: De krevde å få den store pakken vedtatt først.

Det var akkurat det flere kommentatorer advarte Republikanerne mot. Nå skulle de ikke la seg lure en gang til. Ingen Republikaner stemte for denne gang.

Demokratene har drevet et kynisk maktspill og både Manchin og Sinema kjenner lusa på gangen. Hvis de hadde slukt agnet ville Demokratene snudd seg rundt og sagt: Vet du hva vi har kommet til at vi avskaffer hele 60-stemmersregelen.

Da hadde Demokratene fått i pose og sekk. Akkurat som med superpakkene.

Men det er grenser for hvor mange ganger man kan lure folk. Manchin og Sinema forsto at i så fall er de ferdige.

Regelen omm 60 stemmer kalles filibuster. Den er en viktig del av måten den lovgivende makten fungerer på. Den skal hindre at USA blir en ettpartistat. Men det er det Demokratene arheider for.

Hvis den nye valgloven blir vedtatt vil Demokratene kunne endre flertallet i alle de store statene. Det ligger en plan bak den hemningsløse importen av illegale innvandrere. De spres til store Republikanske stater som Florida og Texas.

Venstreorienterte medier underslår den radikale agendaen, som er den samme også i Europa. Å skaffe seg permanent kontroll gjennom innvandring og endring av stemmereglene.For å skjule agendaen påstår Demokratene at det er Republikanerne som vil gjeninnføre rasistiske lover.

Men det er grenser for hvor langt man kan tøye retorikken. Biden sa nylig under en tale i Georgia at valget står mellem Bull Connor og Martin Luther Kings linje. Bull Connor var en rasist fra 50-tallet. Å beskylde politiske motstandere for slektskap med en slik figur slår tilbake på avsender og onsdag fikk Biden spørsmålet om det fra en journalist: -Tror du slike sammenligninger gjør det lettere å snakke med den andre siden? Biden ble sint og sa han ikke hadde sagt det på den måte.

Det var den nylig avdøde Demokraten Harry Reid som først fravek filibusterreglen for å få godkjent kandidater Obama nominerte, bortsett fra Høyesterett. Mitch McConnell benyttet den for å få godkjent Neil Gorsuch til Høyesterett. Men nå forsvarte McConnell ordningene som en ufravikelig del av amerikansk styresett.

«The legislative filibuster is a central Senate tradition. It is the indispensable feature of our institution. It makes the Senate serve its founding purpose: forging compromise, cooling passions, and ensuring that new laws earn broad support from a cross-section of our country,» McConnell added.

«Doll it up any way you choose to, this is a plot to break the Senate,» McConnell also said.

Dagens Demokrater er revolusjonære. De ønsker å endre måten USA styres på radikalt. Filibuster er bare et åpningstrekk. I neste omgang vil de vedta en ny valglov, avskaffe valgmannskollegiet og utvide Høyesterett.

 

Dems’ ‘nuclear option’ push fails, election bills dead, after Sinema and Manchin vote to keep filibuster 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.