Fra Øverskreien på Toten rett før uværet bryter løs den 30. juni 2020. Foto: Øyvind Holmstad / cc by-sa 4.0 / Wikimedia Commons.

Norge er et langstrakt land fullt av ressurser. Både til havs og til lands er det «gull» å hente. Vi har «gråstein» overalt, og for dem som følger med i statskanalen m.m., så ser vi at det landet som en gang var et grønt turistmål, nå begynner å bli grått. Det ligger an til å bli snyltet og utarmet. Igjen er nordmenn faretruende nær å bli husmenn i eget rike.

Jeg kan ikke påberope meg å ha politisk innsikt og forståelse. Heller ikke evne til å lukke øynene og si ja og amen til alt som blir tredd over mitt hode. Ikke vil jeg henge ut enkelt­mennesker, men den politiske retningen som nå styrer landet, er som en bulldoser og hjuldumper fra EU. Gjennom EØS springer vår politiske elite maraton for å dele ut midler til alle mulige prosjekter som tærer på menigmann. De ligger omtrent først i køen for å tilfreds­stille EU-direktiver, enda vi ikke er EU-medlem.

Fra vugge til grav læres vi opp til å bli gagnlige samfunns­borgere som har en fornuftig jobb og inntekt. Hele tiden skal vi prestere etter krav som settes av et styresett som har som mål å bygge samfunnet. Det var sikkert givende å være etter­krigs­generasjonen, som fikk bygge opp landet etter 2. verdenskrig. Det ga mening å starte på nytt, få hus, hjem og se at barna vokste opp. Slik var det nok for folk flest, og velstanden økte for de fleste. Min bestefar var med på å starte byggelaget der han bodde, og leiligheta de fikk i boligen, var storveies i forhold til det de hadde hatt tidligere. Denne byen var en av dem som var rammet av krigens bomber.

Så lenge folket har det bra, kan «noen» trekke i tråder på bakrommet. Etterkrigs­historien vitner om at mye har foregått i det skjulte mellom makthavere. Det er jo slik det er. Vi mennesker grupperer oss og finner vår plass og tilhørighet der det er likesinnede. Det er et ordtak som sier «på sine venner skal godtfolk kjennes». Hvem vil vi da være venner med? De ærlige og sannferdige eller løgnere og tyver?

Det er et sted som heter gråsone, men den viskes nå i disse dager ut. Det skjer fordi mer og mer fortvilelse og nød rammer folket, mens andre sitter på en «stormanns­karusell» vi andre blir kvalme av.

Fra nord til sør, og øst til vest, kan vi finne nyhets­meldinger som vitner om at den vanlige arbeider ikke har så stor verdi. Det kan se ut til at det nytter å heve sin røst i flokk, men vi er ikke frie borgere i eget land. Dette sier jeg fordi valgløfter og moralen på toppen følger en annen arbeidsgiver enn velgerne. Fagfolk med lang erfaring blir ikke hørt. Vi vet heller ikke hva familiene enkeltvis står i, men matkøer vokser, bønder sliter, kornsiloer blir bl.a. fancy høyblokker. Nye EU-direktiver presses på kommunene så menigmann får flere og flere utgifter. Jeg tar for gitt at skolebøkene jeg leste i min oppvekst, fortalte og lærte meg sannhet. CO2 er næring for alle grønne vekster. Reduseres det, blir det ørken, men kanskje det passer for oss, siden landet gjøres om til et grustak? Matematikk er orden, fysikkens lover forklarer sammenhenger. Biologi gir oss innblikk og forståelse av mennesker og dyr slik de er i sin natur.

Dit vi er på vei nå, vil vi som mennesker bli færre og færre, samtidig som verdens elite karer til seg mer og mer penger gjennom bevisste «molbotiltak». Skal vi bare springe etter et udefinert «dyr» for med håp om å komme i mål den dagen «sauene» er på beite?

Vi mennesker har også en sjel og en ånd. Hvordan er sjelens tilstand? Vi tenker, føler og tar valg. Men er mulighetene som blir gitt oss, frigivende?

Her kommer syv punkter til ettertanke. Jeg håper det er svar å finne som gir vekst og fred.

1. Informasjonsflyten skal være åpen for å kunne ta rette valg. Gjennom styrte medier blir befolkningen i et vakuum som hindrer oksygen­inntak. Hvor mange forskjellige medier leser du fra inn- og utland?

2. Familien er byggeklosser som et samfunn må verne. Det er foreldrenes ansvar at barna vokser opp til å bli det de er født til å være. Alle har vi forskjellige fingeravtrykk, og hver og en av oss har kvaliteter som trenger beskyttelse, næring og gode vekstforhold. Hvor mye ro er det i og rundt din familie, slik at dere finner fred i hverdagen? Hva fôrer dere barna med både fysisk, sjelelig og åndelig?

3. Er tv midtpunktet i stua? Vår sjel utvikler seg til å bli det som den fyller seg med. Noe gir mareritt, og andre ting gir fred og ro. Under­holdnings­bransjen fylles med alt mulig intetsigende som vi «slapper» av med eller fyller stua med i mangel av annet å gjøre. Uka har vært så krevende at sofakroken med noe ekstra fast føde og flytende gir oss den helga vi trenger. Er det slik? I mine øyne spys det «demoner» ut av både musikk, film og barne-tv.

Underholdnings­bransjen og dataspill er fulle av «kvalmende mat». Bare tenk over alle filmene som du som voksen har sett på hvor det har handlet om kampen mellom godt og vondt. Er det så av det gode, det vi fôres med? Heldigvis finnes det sjelefred og oppbyggelse å finne for dem som leter. Er du selektiv med hva barn ser på og gjør på mobilen? Et gammelt romersk uttrykk sier: «Gi mennesker brød og sirkus, så kan vi (eliten) gjøre hva vi vil.»

4. Hvem eier det som du har arbeidet for? Det er underlig hvordan lønnsnivået føres slik at vanlige folk alltid må streve for å komme rundt økonomisk i hverdagen. Norge er et land med mer enn nok til alle, og så er vi der i dag at husmanns­ånden vekkes til live igjen. Etter min forståelse er det en flytting av kapital som mangler sidestykke i norsk historie. Vi har fått en arrogant adel. Vi har jo ikke vært en nasjon med adel, så kanskje vi ikke skjønner det. Men «nessekonger» har det jo vært i Nord-Norge, og storbønder ellers i landet. La oss ikke bli historieløse i vårt strev med å være arbeidsomme og lydhøre. Vil vi bli selvstendige uten EØS-avtalen?

5. Mennesket har en iboende trang til å tro på noe større, utenfor seg selv. Drømmer og lengsler drar oss framover hver dag. Vi ser for oss noe vi enda ikke har gjort, men som ligger i oss og må ut. Arkeologer avdekker fordums skriftspråk og helleristninger. Det vernes og legges på museum. Har vi glemt det? Mennesket har alltid trodd på noe utenfor seg selv. Mennesket har alltid tilbedt forskjellige guder eller Gud som skapte det hele. Det vitner alle verdens religioner om. For oss som har lest litt forskjellig mytologi, vet vi om bl.a. norrøn gudeverden. I sin ytterste konsekvens var deres offer til gudene blodtørstige. Slik er det å finne historisk i flere religioner. Salaby.no:

«Med 2,3 milliarder troende er kristne verdens største religiøse gruppe, og fortsatt er det de kristne som får flest babyer. Islam følger som nummer to, med 1,8 milliarder troende.»

Kan dette skyldes at vår arv i evangeliet handler om Jesus Kristus, som ofret seg en gang for alle sammen. I tro på Ham har vi frelse, frihet og et nytt liv? Verdens mest leste bok er Bibelen, og i flere land er den forbudt. Flere og flere tar til orde for å endre på den slik at folk ikke skal bli støtt. Men da viskes sannhet ut, og Gud blir gjort til en løgner. Jesus sa til kvinnen som ble grepet i hor (Johannes 8, 1–11):

1 og Jesus gikk ut til Oljeberget. 2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Tro hvem mannen eller mennene var? Nåde, tilgivelse og omvendelse setter mennesket fri. Det er det bare Jesus som kan, da han har gitt oss denne arven, testamentet. Gud er ren og hellig og tåler ikke synd, derfor er Jesus vår mellommann for den som vil tro på Guds sønn.

6. Da jeg gikk på barneskolen, sang vi salmer og lærte Fadervår. Det var en selvfølge at vår kristne arv skulle formidles til elevene. Jeg er ikke vokst opp i et kristent hjem, men det lille innputtet vi fikk på skolen, må ha gjort noe. Grunnloven vår ble tuftet på den kristne arv, og Hans Nielsen Hauge satte i gang en frigjørende bevegelse i vårt land. Hans Nielsen Hauge levde fra 1771 til 1824. Han var en lekpredikant og industri­gründer. Den kristne bevegelsen Hauges venner bestod av lesere og lærere. Mange bønder var en del av gruppen. I tillegg til å være en lederfigur for kristne var han også en driftig forretnings­mann, noe som blant annet ga ham midler til å drive en utstrakt humanitær virksomhet.

Hadde det ikke vært for at barn skulle lære katekismen og bli konfirmert før de stiftet familie, så hadde vi ikke fått den skolen vi har i dag. Men noe har skjedd underveis. Sannheten om Gud skiftes ut med sannheten om menneskelig kunnskap basert på verdens utvikling, vitenskap og følelser. Hvem styrer verdens utvikling? Hvem fôrer universitetene med retnings­givende og plan­leggende tenkning? Er det lov å være menings­motstander av den allmenne politisk korrekte tenkning? Uansett ditt argument om hva som er gjort i kristen­dommens navn av grusomheter, så handler et nytt liv om din personlige relasjon til Jesus (Lukas 9, 23–26).

23 Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. 25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? 26 For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneske­sønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.»

7. Store Norske leksikon:

«Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.»

Hva skal man da si når de folkevalgte ikke lenger tenker på folkets beste og folket i det lengste håper på bedre tider? Politikere som aldri har vært skitten av fiskeslo, flis, kumøkk og lignende, tar store og viktige avgjørelser på folkets vegne. Politikere med store ord som reiser rundt med trøstende taler og tar problemer på «alvor», inntil alvoret rammer den menige borgers økonomi. Politiske direktiver importeres over landegrensene uten tollere som vokter grensen. Ja, så var det da det med borgernes beslutninger. Må sannheten i lyset seire.

Kong Salomo hadde skjønt det i sin visdom (Salme 127, 1–2):

Hvis Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.
2 Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned
og spiser brødet dere har slitt for.
Det samme gir han sine venner mens de sover.

La oss så minnes vår fedrelands­salme og huske at 17. mai var glede og jubel for et fritt land. I glede, og ikke i armod og sorg, kan vi så dele med andre.

Må Herren Gud velsigne oss alle og la sitt lys atter skinne i dette langstrakte og resurssterke landet.

 

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.