I en tale til somaliere i Minnesota sa Omar at hun er først og fremst somalier, så muslim og at USA vil ikke våge å støtte noen som er mot hennes hjemland. Talen har skapt sinne og skarpe reaksjoner over hele landet. Hennes jobb i Kongressen er å representere det amerikanske folket – ikke muslimer i Somalia.

Floridas guvernør Ron DeSantis krever at den muslimske representanten Ilhan Omar fra Somalia blir kastet ut av Kongressen og deportert på grunn av en kontroversiell tale hun holdt for somaliere i Minnesota.

Talen er oversatt av Somalias viseutenriksminister Rhoda J. Elmi og Omar kommer med flere oppsiktsvekkende kommentarer som at hun først og fremst somalier, så muslim. Som representant i Kongressen er hennes jobb å representere det amerikanske folket – ikke somaliere.

Utdrag fra talen:

Vi som somaliere elsker hverandre. Det er områder med friksjon som førte til at vi drepte hverandre, men i virkeligheten er vi et organisert samfunn. Vi er brødre og søstre, mennesker av samme blod, folk som vet at de er somaliere først, så muslimer – og vi beskytter hverandre og kommer til hverandres hjelp – og til hjelp for andre muslimer også.

Talen har skapt sinne og skarpe reaksjoner over hele landet, og guvernør DeSantis forlanger at hun blir kastet ut av Kongressen, mister statsborgerskapet sitt og er deportert.

Rep. Omar uttalte også at USA må adlyde somalisk-amerikanernes ordre, ifølge undertekstene. For det er de som bestemmer:

– Den amerikanske regjeringen vil bare gjøre det somaliere i USA ber dem om å gjøre. De vil gjøre hva vi vil og ingenting annet. Vi somaliere må ha den tilliten til oss selv at det er vi som bestemmer (call the shots) i USA. Vi bor i USA, betaler skatt i USA og har en reell stemme.

– The U.S. government will only do what Somalians in the U.S. tell them to do. They will do what we want and nothing else,” she argued in the translated clip. We Somalians must have that confidence in ourselves that we call the shots in the U.S. We live in the U.S., pay taxes in the U.S. and have a real voice.

Videre lovet hun at Somalia aldri vil være i fare så lenge hun er i embetet og USA ville ikke våge å støtte noen som er mot hennes føderasjon:

– USA er et land der en av døtrene deres er i Kongressen for å representere deres interesser. Sov godt og trøst dere med at jeg er her for å beskytte Somalias interesser fra innsiden av det amerikanske systemet. Kvinnen dere sendte til kongressen jobber dag og natt for å beskytte deres interesser.

– Rep. Omar promised Somalia will never be in danger as long as she is in office and the U.S. would “not dare” to support anyone against her birth nation.

– The U.S. is a country where one of your daughters is in Congress to represent your interests,” she asserted. Sleep in comfort knowing I am here to protect the interests of Somalia from inside the U.S. system. The woman you sent to Congress is working day and night to protect your interests.

Rep. Omar hevder at hennes ord var lost in translation og klaget på nøyaktigheten av oversettelsen av talen. Hun er ikke overrasket over kritikerne og deres propaganda og ber for dem og for deres fornuft.

Selv har Ilhan Omar anklaget sine egne kolleger i Kongressen for å ha dobbel lojalitet til et fremmed land. Hun kaller dem israelske hauker.

Det triste med hele saken er at Omar har rett. Det er hun som bestemmer og kritikerne kan snakke til kuene kommer hjem. Ingen vil våge å kaste muslimen ut av Kongressen.

Rep. Ilhan Omar faces calls to ‘resign in disgrace’ over speech in support of Somalia. 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!”

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.