Siden vi alle er på fornavn med deg tillater jeg meg å skrive du. Nylig hørte jeg et intervju der du fremsto en smule beklemt da du fikk spørsmål om uteblitt kondolanse til Israel etter terrorangrepet den 7. oktober. Vi er faktisk mange som er ille berørte av det. Kanskje har fraværet å gjøre med at din utenriksminister har vært sekretær for seminaret i Davos? Du vet der velhavende mennesker med omsorg for egen lommebok pålegger oss vanlig dødlige å legge fra oss våre verdisaker på altret til «klimasaken» og «den nye utjevningspolitikken». Det seminaret der din sønn og svigerdatter har «minglet» som «Young Global Leaders». Din kone som ofte har en kommentar når kongen får et spørsmål satt taus da du svarte. Det gir oss håp.

Hva har skjedd i landet vårt som kan være årsaken til at kongen ikke kan kondolere etter et terrorangrep? Hvorfor uttrykker norsk UD sympati med den salafistiske organisasjonen Hamas og ikke med Israel som ble angrepet under Sukkot (Løvhyttefesten) / Simchat Tora? Hvorfor har norsk UD så vanskelig for å kalle terror for terror? Harald, jeg tror det har sin årsak i noe som har skjedd på din vakt. La du merke til stortingspresidenten da du var innom for å lese trontalen? Har du sett hvem idrettspresidenten er når du er innom idrettsstevner? Har du hørt de snakke om Israel og jøder når dine statsråder har «dialogmøter»?

I 1980 var det omtrent 1.000 muslimer i Norge. Nå er det 200.000. Minst. Fra å være en unnseelig gruppe fortrinnsvis fra Pakistan, er muslimene nå en stor velgermasse. Noen advarte mot at de nye bosetterne ville ta med sine lokale konflikter til Norge. Den mest kjente av alle lokale konflikter er den mellom arabiske muslimer og staten Israel. Israel ble med britisk fadderskap opprettet i 1948. Ved sitt mandatområde Palestina var britene også faddere for Transjordan i 1946, etter at staten hadde vært emiratet Transjordan under Folkeforbundets beskyttelse fra 1921. Syria ble opprettet i 1946 med franskmenn og briter som faddere. Alle disse områdene var i hundrevis av år under Det osmanske imperium. Det særegne med Israel er at det er en stat med et fletrall jøder og der jødene dominerer. I alle de andre nye statene har islam og muslimene forrang. At det skulle opprettes en stat med et flertall av jøder på det land som i hundrevis av år hadde vært dominert av muslimer var utålelig. Kanskje hørte du fra slottabalkongen at noen sang: «From the River to the Sea» på gaten nedenfor? De som drepte og tok gisler den 7. oktober truer med å gjøre det igjen og igjen inntil en stat styrt av jøder er eliminert. Du har gått på Krigsskolen Harald. Lærte dere noe om hvordan et land som blir angrepet kan forsvare seg?

Antallet muslimer i Norge har økt med 200-gangen fra 1980 til i dag. I samme flerfold har islamiseringen av det norske samfunn økt. I Europa og Norge har det festet seg en fortelling om at Palestinakonflikten handler om svake og fattige arabere/muslimer som er undertrykte av ressurssterke og dominerende jøder som har tilranet seg muslimenes land. Den fortellingen gjentas av norske media daglig. Slik jeg forstår ditt råd Harald, har også de tatt til seg denne fortellingen.

Kanskje jeg kan stille noen spørsmål Harald? Hvilke tanker gjorde du deg før du holdt den kjente «Hagetalen» høsten 2016? Hvilke tanker gjorde du deg da du utnevnte Mads Gilbert til kommandør av St. Olavs Orden? Tenkte du på at han du hedret har støttet terroregimer som Maos Kina, Pol Pot og Folkerepublikken Kampuchea og Fatah/Hamas? Felles for disse regimene er at noen «var i veien», noen som måtte «ryddes vekk». Kanskje du finner tid til å se filmen «Dødsmarkene» fra 1984?
Skulle jeg kunne ta meg den frihet å anbefale deg en bok Harald? Hva med «Whiteshift» av Eric Kaufmann? Etter å ha lest den kan du ha en liten lesesirkel med din kone, din sønn og hans kone og din datter med hennes tilkommende. Så kan du kanskje tenke over om Norge under noen konge siden Harald Hårfagre har gjennomgått en så stor demografisk endring som den i din kongstid? I 1958 sto du som kronprins på slottsbalkongen. Husker du hvordan 17. maitoget så ut? Hva feiret folket den gang og hva feires i dag?

Det er en myte at utviklingen alltid går fremover.

Rettelse

I en tidligere versjon av saken stod «Hvorfor uttrykker norsk UD sympati med den salafistiske organisasjonen Hamas og ikke med Israel som ble angrepet under Hanukkah?». Dette stemmer ikke.

Det riktige er: «Hvorfor uttrykker norsk UD sympati med den salafistiske organisasjonen Hamas og ikke med Israel som ble angrepet under Sukkot (Løvhyttefesten) / Simchat Tora?». Dette ble rettet 7. januar kl. 11.57.

 

 

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.