Navnet Hamas er et leddord for «Den islamske motstandsbevegelsen». Hamas er sunniislamsk, men har også støtte fra det sjiastyrte Iran. Izz ad-Din al-Qassam var en syrisk sunni teolog som kjempet mot briter og franskmenn såvel som mot jøder. Han døde i 1935. Han har gitt navn til al-Qassam brigaden. Stifteren av Hamas, Ahmed Yassin var islamsk  teolog. Hamas har solide røtter i islam.
 
I Europas og Norges gater har tusenvis demonstrert sin støtte til Hamas etter 7.oktober. Oslo kommune heiste deres fane. Statsministeren reiste til Gardermoen for å ta imot norske borgere fra det hamasstyrte Gaza. Noen av dem som kom opplyste at barna var der for å lære å kjenne kulturen. Mange hadde ikke lenger bolig i Norge og noen hadde aldri vært i Norge før. Norge har gjennom årene gitt milliarder til organisasjoner som hevder at de representerer palestinerne. Ifølge meningsmålinger foretrekker 53 % av de spurte palestinere at Hamas representerer dem. Bare 14 % foretrekker Fatah-partiet til Abbas. På denne bakgrunn har det interesse å vite hva Hamas står for og hva organisasjonens mål er. Det er neppe noen bedre kilde for det enn Hamas charter. Charteret er for omfattende til å gjengis i sin helhet, men jeg vil vise til det jeg finner vesentlig. Charteret er fra 1988 og ble revidert i 2017. Revisjonen er mindre voldelig i sin retorikk. Det har vært diskutert om revisjonen er faktisk reell, særlig etter angrepet den 7. oktober.
 
Innledningsvis gjør Hamas det klart at organisasjonen har et klart religiøst islamsk utgangspunkt. «I navnet til den mest barmhjertige Allah». Art.1 fastsetter: «Bevegelsens program er islam. Fra islam trekkes bevegelsens ideer, måte å tenke på og å forstå universet, livet og mennesket på. Bevegelsen tyr til islam ved alle vurderinger og i all sin atferd og bevegelsen er inspirert av islam i all sin veiledning».
 
Det kan ikke være tvil om at Hamas ser på islam som den eneste rettesnor for det samfunn Hamas ønsker seg. Følgende sitat sier også noe om hvordan Hamas ser på Israel og jødene: «Israel, ved å være  en jødisk stat og ha en jødisk befolkning, utfordrer islam og muslimene».
 
Art. 2 knytter Hamas til Det muslimske brorskap. Den definerer også Hamas som en universell bevegelse. Art. 3 formaner til lydighet mot Allah, som art. 4 formaner til lydighet mot troen islam. Art. 5 viser til de salafistiske røtter og tilknytningen til Brorskapet, islam som religionen og koranen som «grunnloven». Art. 6 at Hamas strever etter å «heve Allahs fane over hver tomme av Palestina». Følgere av alle religioner kan bo i Palestina «under vingene til islam som definerer deres liv, eiendom og retter«. Art. 8: «Allah er målet, profeten forbildet, koranen grunnloven, jihad veien og død for Allah det høyeste av ønsker».  Art. 13: » Det kan ikke forhandles om bosetting, jihad er det eneste svar».
 
Idet mange kvinner har deltatt i demonstrasjonene til støtte for Hamas har art.18 interesse. Den gir rammen for kvinners oppgaver i et samfunn styrt av Hamas:  «Kvinners rolle er definert til husarbeid, oppdra barn og yte opplæring og moralsk rådgivning til menn».    
 
Som nevnt over er dette langt fra hele charteret til Hamas, men det gir et klart uttrykk for hvilket samfunn Hamas ønsker seg. Det gir også klarhet i at Hamas ikke ønsker en tostatsløsning. Jeg viser til at Norges utenriksminister stadig kommer tilbake til en tostatsløsning. Hamas ønsker en stat der alle, også jøder og kristne underkaster seg islam. Et samfunn der islam setter rammene for alt og alle. Et samfunn etter islamsk modell. Skal man tro meningsmålere ønsker også et flertall av palestinerne et slikt samfunn.
 
Det er vanskelig å tenke seg at Hamas og tilhengerne av deres ideologi oppfatter demonstrasjonene, i Norge såvel som i Europa, som annet enn en ubetinget støtte til Hamas og en stat med et samfunn styrt etter islam. Kanskje burde Norges statsminister tenke igjennom hvordan hans velkomst på Gardermoen oppfattes? Kanskje burde Norges utenriksminister tenke igjennom hvordan hans stemmegivning i FN blir oppfattet? Når enkelte norske statsborgere tar med sine barn til Gaza for at de skal lære om kulturen er det kanskje fordi man i Gaza har andre verdier enn man har i den norske kulturen? Verdier som kommer til uttrykk i charteret til Hamas.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.