Tidligere Speaker of the House, Nancy Pelosi, sier Jim Jordan overhodet ikke har kvalitetene som skal til for å være Speaker of the House. Hun kaller ham en «avskyelig person» som forsøkte å velte demokratiet. Selv avslo hun alle anmodninger om forsterket vakthold 6. januar og sørget for at datteren var til stede og kunne filme at hun ble evakuert.

Demokratene fører krig med andre midler, og løgn og grove beskyldninger er noen av dem. Jim Jordan nyter bred respekt for sin høflige fremtreden og ikke minst hans dyktighet i forsvaret av Trump under to riksrettssaker og granskningen av Russiagate. Men Pelosi fikk ham sparket ut av 6. januar-komiteen og brøt dermed et hevdvunnet prinsipp om at partiene selv velger hvem de skal la seg representere av.

Som leder av justiskomiteen har Jordan vært med å granske Biden-familien. Som Speaker of the House vil han få enda større fullmakter. Det er åpenbart dette Pelosi frykter. Derfor tyr hun til karaktermord.

Pelosi said, “These House Republicans were just —they didn’t have any interest in the peaceful transfer of power. They were in denial about the election. And for all of the horror of that day, the violence, the desecration of the Capitol, this temple of democracy in the world, the violation of our Constitution, to have that day on the acceptance of the Electoral College vote. The whole thing, the assault on our democracy, after we went back to the Capitol, took the vote, overwhelmingly, the Republicans voted against accepting the results of the Electoral College. This person that they’re putting forth to be speaker of the House, it’s just appalling.”

She continued, “Mr. Jordan and his friends do a real disservice to their members on the Republican side to call upon them once, maybe more, we’ll see tomorrow, to vote for such a person for speaker. They’re going to have to answer to their conscience, to their children, to their own legacy for doing something so disreputable.”

She added, “This person that they’re nominating, Jordan, doesn’t have any legislation, never passed legislation. His big bill is to criminalize a woman’s right to choose with no exceptions, with no exceptions—the harshest possible position. Again, not accepting the results of the election but voting. Again, you see these people voting for him when he voted against disaster assistance when fires came to the area when storms and hurricanes. That’s why you see some people voting against him from New York, but there are many others voting against the interest of their constituents because you know why? The instigator of the insurrection, Donald Trump, has asked them to.”

Pelosi concluded, “The public has to understand what is at stake. Our democracy is at stake.”

Pelosi sa: «Disse republikanerne i Representantenes hus hadde ingen interesse for den fredelige maktoverføringen. De nektet å godta valgresultatet. Til tross for all grusomheten den dagen, volden, vanhelligelsen av Capitol, denne verdens demokratiens tempel, krenkelsen av vår grunnlov, å ha den dagen for aksept av valgresultatet fra Electoral College. Hele denne hendelsen, angrepet på demokratiet vårt, etter at vi kom tilbake til Capitol, avstemningen, der Republikanerne stemte overveldende mot å akseptere resultatene fra Electoral College. Personen de foreslår som taler i Representantenes hus, det er rett og slett forferdelig.»

Hun fortsatte: «Mister Jordan og hans venner gjør en virkelig dårlig tjeneste for sine medlemmer på republikansk side, ved å be dem om, kanskje mer enn én gang, vi får se i morgen, å stemme for en slik person som taler. De må svare for sin samvittighet, for sine barn, for sin egen arv, for å gjøre noe så uærlig.»

Hun la til: «Denne personen som de nominerer, Jordan, har ingen lovgivning, har aldri vedtatt lovgivning. Hans store forslag er å kriminalisere en kvinnes rett til å velge, uten unntak, uten unntak – den strengeste mulige posisjonen. Igjen, ved å ikke akseptere valgresultatene, men stemme. Igjen ser du disse menneskene stemme for ham når han stemte mot katastrofehjelp da branner rammet området, da stormer og orkaner herjet. Det er derfor du ser noen stemme mot ham fra New York, men det er mange andre som stemmer mot interessene til sine velgere fordi du vet hvorfor? Oppvigleren av opprøret, Donald Trump, har bedt dem om det.»

Pelosi avsluttet med å si: «Folket må forstå hva som står på spill. Vårt demokrati står på spill.»

Demokratene setter alltid likhetstegn mellom seg og demokratiet. Hvis deres makt er truet så er det demokratiet som er truet. Det har vært Bidens slagord hele veien.

Mer overraskende var det tirsdag å høre BBCs Nord-Amerika-korrespondent Gary O’Donoghue karakterisere Jordan som far right og tett knyttet til Trump og Maga-bevegelsen. Det er en grov overdrivelse og mister alle nyanser. Jordan er noe mye mer. Men BBC er også blitt et propagandaorgan.

 

https://www.breitbart.com/clips/2023/10/17/pelosi-jordan-as-speaker-would-be-appalling-our-democracy-is-at-stake/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.