Det siste året har antall anmeldelser med mistenkte eller siktede mellom 10 og 17 år i Oslo steget med 47 prosent.

Den prosentvise økningen fra 2022 har vært størst i enhet sentrum (pluss 67 prosent), deretter enhet øst (pluss 45 prosent) og enhet vest (pluss 40 prosent), skriver Avisa Oslo.

Den prosentvise økningen er størst for kriminalitetstype annen (pluss 89 prosent) og vold (pluss 74 prosent), men også vinningslovbrudd har økt betydelig (pluss 46 prosent).

For kriminalitetstype annen er det økning i anmeldelser av bæring av kniv/annet våpen på 123 prosent (+65) og av hensynsløs atferd og personforfølgelse på 159 prosent (+46).

For begge er antallet registreringer langt høyere enn tidligere år.

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.