Frontex bekrefter det vi alle kan se. Den dominerende gruppen illegale migranter til EU er menn i stridsdyktig alder. Våpensmugling inn i Europa er også et stort problem, men Frontex ser ikke disse to størrelsene i sammenheng i sin årlige trusselvurdering.

Andelen kvinner smuglet inn i EU lå på beskjedne åtte prosent i 2022, ifølge det europeiske grensebyrået Frontex’ 59 sider store risikoanalyse for 2023–2024

Stridsdyktige menn

I det Frontex betegner som «ulovlig innreise» var den største gruppen afghanske statsborgere (33 prosent) fulgt av syrere (15 prosent) og tyrkere (ti prosent). Rapporten peker på land som Afghanistan og Syria «hvorfra de største økningene av illegale bevegelser mot Europa kan forventes».

Frontex advarer om at ulovlig innvandring mest sannsynlig vil øke ytterligere neste år:

– Mye tyder på at ulovlig innreise kan øke neste år i tråd med forventet generelt høyere migrasjonspress ved EUs ytre grenser. Samtidig øker biltrafikken ved utvalgte grenseoverganger risikoen for at illegale migranter ikke blir oppdaget.

I lang tid har kritikere påpekt at de fleste illegale migranter til Europa er menn i stridsdyktig alder som hverken flykter fra krig eller forfølgelse.

Våpensmugling

Frontex bekymrer seg for smugling av våpen til Europa og øket voldsnivå både blant migrantene selv og blant menneskesmuglerne.

– Det rapporteres om øket voldsnivå blant irregulære migranter. Det er registrert flere tilfeller der migranter og menneskesmuglere har brukt våpen mot politi og grensevakter, en trussel som sannsynligvis vil øke i omfang i fremtiden.

– Tyrkia er kjent som en kilde for våpensmugling og det vil trolig ikke endre seg. Balkan som lenge har vært en kilde til våpen, blir i økende grad ansett som transittområde for skytevåpen fra Tyrkia. Større mengder skytevåpen smugles vanligvis med skip.

– Teknologiske fremskritt som 3D-printing, gjør det unødvendig å smugle komplette våpen. Enkeltdeler er vanskeligere å oppdage og det gjør det mulig å lage dødelige våpen som ikke kan spores. I ytterste konsekvens kan våpen av militær kvalitet havne i hendene på kriminelle og/eller terrorister. 

– Bevæpnede kriminelle skaper utrygghet og undergraver befolkningens tillit til rettsstaten. I tillegg til den generelle trussel ulovlig våpenbesittelse utgjør, viser angrep mot grensevakter og tidligere bruk av våpen innen organisert kriminalitet og terrorisme, at dette fenomenet har stor betydning.

Klimaendringer og narkotika

Antall menneskesmuglere rapportert til Frontex slo alle rekorder ifjor med 15.000:

– Markedet for smugling av migranter til og innenfor EU når nye høyder. Det er drevet av nye og dypere kriser, økonomiske nedgangstider, klimaendringer samt konflikter og demografisk press i opprinnelseslandene.

I tillegg til ulovlig migrasjon og våpensmugling, melder Frontex også om en økning i narkotikasmuglingen til EU. 2022 ble det rapportert 1898 beslag av 252 tonn narkotika. Av dette utgjorde hasj 146 tonn, en nedgang på 50 prosent fra året før, men til gjengjeld øker beslagene av mere effektive substanser. For annet år på rad ble kokainbeslagene nesten doblet til 89 tonn, en økning på 90 prosent fra året før.

– Organisert smugling av hasj til de europeiske kyster er basert på en velfungerende kriminell infrastruktur som kan brukes til smugling av nesten hva som helst fra illegale migranter til illegale varer. 

 

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.