EU-parlamentet har satt forhandlingene om den nye asylpakten på pause. Hensikten er å presse EU-landene til å bli enige seg imellom.

Dette melder NTBs Bibiana Piene.

Onsdag vedtok EU-parlamentet å stanse de såkalte trilogforhandlingene med Ministerrådet om flere deler av asyl- og migrasjonsreformen. EU-landene klarer ikke å komme til enighet i det som i asyl- og migrasjonsreformen omtales som krisereguleringsmekanismen.

Den skal sørge for å dempe presset på enkeltland når det oppstår kriser, slik Italia nå opplever på Lampedusa. Der ankom nærmere 10.000 migranter bare i forrige uke.

Å heller forsøke å stanse invasjonen over Middelhavet virker ikke å være et aktuelt tema for EU. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil tvert imot øke migrasjonen ved å skape humanitære korridorer for legal migrasjon. Men en legal migrasjon vil sannsynligvis påføre samme kostnader og sosiale utfordringer som den illegale migrasjonen, og den sistnevnte vil neppe bli redusert av slike tiltak.

Von der Leyen vil øke overvåkningen av Middelhavet og sende migrantene ut i Europa

Målet med å utsette forhandlingene om migrasjon og asylpolitikk er å sette press på EU-land som stritter imot krisereguleringsmekanismen, som pålegger medlemslandene å avlaste landene som opplever plutselige eller mange asylankomster. Land som ikke vil ta imot asylsøkere, må betale. Ungarn og Polen aksepterer ikke dette, og vil selv bestemme hvem som får adgang til sine land, uten å bli straffet for dette økonomisk.

– Så lenge Rådet ikke er enig om sin forhandlingsposisjon, er det umulig å starte en dialog mellom våre to institusjoner med tanke på å komme fram til en løsning, skriver parlamentet i en pressemelding.

Torsdag neste uke samles EUs justisministre til høstens første ministerrådsmøte. Der står asylsaken øverst på dagsordenen.

Tyskland og Nederland har på sin side blokkert forslag om at land som opplever «asylkrise», kan sette kontrollen av migrantene på pause, ifølge Politico.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.