NTB

Hunter Biden, sønnen til USAs president, har erklært seg ikke skyldig i skattesaken mot ham. En tilståelsesavtale med påtalemyndigheten er lagt på is.

Det var ventet at Biden ville erklære seg skyldig, i tråd med en tilståelsesavtale han hadde inngått med den føderale påtalemyndigheten i delstaten Delaware. Men dommeren i saken uttrykte onsdag skepsis mot deler av avtalen som dreide seg om en tiltale for grovt våpenlovbrudd.

Etter tre timer med fram og tilbake i retten endte det med at Hunter Biden erklærte at han nekter straffskyld for to tilfeller av skatteunndragelse. Han skal samtidig ha uttrykt at han vil gå tilbake på dette dersom partene finner fram til en avtale som dommeren kan godta, skriver The New York Times.

Dommer i saken, Maryellen Noreika, ba partene bli enige om endringer i avtalen, og på en slik måte at hun kan godta den. Bidens advokater anslo at dette arbeidet vil ta om lag to uker.

Misbrukte narkotika

Hunter Biden er tiltalt for skatte- og våpenlovbrudd. I juni ble det kjent at han hadde inngått en tilståelsesavtale med den føderale påtalemyndigheten. Den skal ha gått ut på at han ved å erkjenne skyld for skattelovbrudd ville unngå rettsforfølgelse for i 2018 å ha kjøpt et våpen, og i den forbindelse uriktig ha opplyst i en egenerklæring at han ikke misbrukte narkotika.

Biden har offentlig fortalt at han i sorg over broren Beau Bidens død i 2015 ble avhengig av alkohol og narkotika.

Mens skatteunndragelsen er å anse som en forseelse etter amerikansk rett, er våpenforbrytelsen langt mer alvorlig, og noe som kunne ha ført til fengselsstraff for presidentens sønn.

Skeptisk til omfanget

I avtalen med statsadvokat David Weiss skulle Biden gå med på å erkjenne skyld for i 2017 og 2018 ha betalt for lite i skatt. Han betalte bare 100.000 dollar i skatt av en årlig inntekt på 1,5 millioner dollar for hvert av årene.

Han skulle således gå inn i en utenomrettslig avtale med påtalemyndigheten om punktet som omhandlet våpenlovbruddet. Dette var fra statsadvokatens side begrunnet med at Biden ikke lenger eide våpenet og at han skulle være rusfri to år.

Da dommer i saken, Maryellen Noreika, i rettsmøtet onsdag ble forelagt avtalen mellom partene, stilte hun spørsmål ved omfanget. Hun skal blant annet ha bedt partene om å begrense omfanget av rettslig immunitet som avtalen skulle innebære mot framtidig straffeforfølgelse.

Utnevnt av Trump

Både Weiss og Noreika ble i sin tid utpekt til stillingene sine av tidligere president Donald Trump. Avisen The New York Times skriver at Noreika også tidligere har vært involvert i en rettsprosess knyttet til Biden-etterforskningen. Hun har også siden 2005 donert minst 15.000 dollar til ulike politiske kandidater, hovedsakelig republikanere.

Mens president Joe Biden byttet ut de fleste føderale statsadvokatene etter at han tiltrådte som president, lot han Weiss fortsette i sin stilling i Delaware. Han ga Weiss full frihet i etterforskningen av sønnen som hadde pågått siden 2018.

Hunter Biden har jobbet som blant annet lobbyist og advokat. Ekspresident Donald Trump og hans tilhengere har i flere år rettet en rekke anklager mot 53-åringen, blant annet knyttet til forretningsvirksomhet i Ukraina og Kina.

I tiltalegrunnlaget som Weiss har lagt fram så langt, er det imidlertid ikke kommet fram beskyldninger om noe straffbart knyttet til disse landene.

Les også:

Tilståelses­avtalen i Hunter-saken opphevet

Hunter hjemme hos sin advokat, også et dop-hue

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.