Nye avsløringer om bedrageriet innen Black Lives Matter-bevegelsen vil bli ignorert av antirasistene som bruker BLM som et symbol på sin falske godhet.

I 2021 nominerte stortingsrepresentant Petter Eide (SV) Black Lives Matter til Nobels fredspris. Hans begrunnelse:

– Da jeg lette i bakhodet for å finne det viktigste som har skjedd i året som har gått når det gjelder fred og konflikt, så tenkte jeg på Black Lives Matter. Det er en enormt viktig global bevegelse, som jeg er blitt veldig berørt av, sier Eide til Klassekampen.

Antirasistisk Senter støttet forslaget:

– Black Lives Matter er en massiv, internasjonal bevegelse for antirasisme, likeverd og fellesskap som bygger videre på en rettighetskamp som har blitt anerkjent av prisen tidligere, ikke minst gjennom tildelingen til Martin Luther King jr. Det er sjelden en bevegelse har betydd så mye for så mange mennesker i så mange land, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

Berglund Steen understreket at de mange markeringene i en rekke land, også i Norge, spesielt i 2020 var en vekker verden trengte:

– Vi kan ikke tillate at denne oppvåkningen stanser opp – at den blir noe vi bare ser tilbake på som en del av 2020. Derfor vil en tildeling være av stor betydning, både som en anerkjennelse av BLM og som en sterk påminnelse om den veien vi fortsatt har å gå i kampen mot rasisme,

Å sammenligne Black Lives Matter med Martin Luther King jr. er et hån mot borgerrettighetsforkjemperen og hans kamp for de svarte i Amerika. Likeså er det et slag i ansiktet til det svarte samfunnet i USA å uttale at BLM er en massiv internasjonal bevegelse for antirasisme, likeverd og fellesskap som bygger videre på en rettighetskamp som MLK startet.

For hva har Black Lives Matter gjort for det svarte samfunnet i USA?

Absolutt ingenting!

Hva har godhetsposører i land som Norge gjort for unge svarte som daglig blir skutt på gatene i Amerika, eller mødrene til Tamir Rice, Richard Riser, eller Breonna Tyler som tryglet Patrisse Cullors om hjelp og hun snudde ryggen til dem?

Hva har de samme antirasistene gjort for de svarte i USA som blir satt til side når Joe Bidens åpen grense-politikk favoriserer opportunister fra alle verdens land, og fører til at svarte veteraner blir satt på gatene for å huse fremmede som aldri har løftet en hånd for å bidra med noe i Amerika.

Absolutt ingenting.

BLACK LIVES MATTER Demonstration in Bergen Norway

De er ikke noe bedre enn Black Lives Matter-ledelsene som har beriket seg selv, sin familie og venner. Det preker om antirasisme, likeverd og fellesskap, og soler seg i glansen av sin egen godhet, mens svarte fortsatt lider i gatene på andre siden av Atlanteren, 7000 kilometer unna.

Det er ikke dere problem. De er like bedragerske som BLM.

For hadde de brydd seg hadde SV-politiker Eide, Antirasistisk Senter, og resten av aktivistene i Norge og verden forlangt pengene tilbake – for å gi de til de som virkelig trenger det. De hadde arrangert en demonstrasjon som de gjorde i 2020 med over 15000 tilhengere og satt søkelyset på Black Lives Matter som er det største bedrageriet innen “antirasisme” verden har sett maken til.

I tillegg hadde NRK og deres likestilte avdekket korrupsjonen innen organisasjonen de hyllet i lang tid  – men de ble betydelig tyste da bedrageriet begynte å komme for lyset allerede tidlig i 2021, samtidig som Eide nominerte dem til Nobels fredspris.

Black Lives Matter-bedrageriet ble enda mer merkbart i forrige uke etter nye avsløringer fra The Washington Free Beacon. Organisasjonen som har betydd så mye for så mange mennesker i så mange land, ifølge lederen i Antirasistisk Senter, ser ut til å gå mot likvidasjon eller going for broke, skriver Andrew Kerr – og det er ikke fordi de har kjempet kampen mot rasisme – tvert imot.

Black Lives Matter Global Network Foundation samlet inn bare 9,3 millioner dollar i regnskapsåret som sluttet i juni 2022 – en nedgang på 88 prosent fra året før, ifølge regnskapspapirer innhentet av Washington Free Beacon.

Det er en svimlende nedgang fra Black Lives Matters storhetstid sommeren 2020, skriver Andrew Kerr, da organisasjonen samlet inn 80 millioner dollar etter George Floyds død.

Black Lives Matter brukte store deler av pengene til å kjøpe eiendom og spre rikdom til ledelsen og dens familie, og tidligere rapporter avslørte at grunnleggeren, Patrisse Cullors, sikret seg fire eiendommer til 3.2 millioner dollar i California og Georgia.

I all hemmelighet kjøpte BLM også en glitrende bygning på 6 millioner dollar i Los Angeles i oktober 2020, som Cullors brukte til å filme videoer av seg selv når hun drikker vin og baker peach cobblers.

I juli 2021, bevilget BLM 8 millioner dollar til sitt kanadiske tilknyttede selskap for å finansiere kjøpet av et herskapshus i Toronto i juli 2021 for 6,3 millioner dollar.

Cullors familie og venner høstet også fordeler, skriver Andrew Kerr videre. Finansielle avsløringer utgitt i mai 2022 viser at BLM betalte broren hennes, Paul Cullors, $840 993 for «profesjonelle sikkerhetstjenester», en betydelig sum for den selvlærte graffitikunstneren uten tidligere erfaring som livvakt.

I desember 2020 kjøpte Paul Cullors et hus i Los Angeles for 637 000 dollar og i tillegg betalte BLM betalte 969 459 dollar til et kunstfirma drevet av faren til Cullors eneste barn, Damon Turner.

Et konsulentfirma eid av et Black Lives Matter-styremedlem Shalomyah Bowers, en nær medarbeider av Cullors, mottok 2 167 894 dollar for å tilby rådgivning for veldedigheten.

Problemene til Black Lives Matters begynte da Cullors personlige eiendomskjøp ble avdekket i april 2021. De to aktivistene som skulle erstatte henne, tok aldri jobben. BLM falt så langt bak med å avsløre sin økonomi til offentligheten at flere liberale stater hindret dem fra å skaffe midler til sin “veldedighet” organisasjon tidlig i 2022.

Presset etter avsløringene om hva som foregikk bak kulissene hos Black Lives Matter ble vistnok for mye for Patrisse Cullors. Andrew Kerr skriver at hun sa under et arrangement i april 2022 at hun blir triggered hver gang hun hører begrepet “IRS Form 990”, et standardskjema som veldedige organisasjoner er pålagt å sende inn hvert år til skatteetaten:

– Dette virker ikke trygt for oss, denne 990-strukturen – denne nonprofit-systemstrukturen, sa Cullors. – Dette er, liksom, veldig utrygt. Dette blir bokstavelig talt bevæpnet mot oss, mot menneskene vi jobber med.

– This doesn’t seem safe for us, this 990 structure—this nonprofit system structure, Cullors said. – This is, like, deeply unsafe. This is being literally weaponized against us, against the people we work with.

Det er ingen overraskelse at Cullors var så redd for å avsløre Black Lives Matters økonomi til offentligheten, skrev Kerr i en oppdatering om saken for to dager siden. Avsløringene i BLMs siste selvangivelse og skjema 990 viser at den uredelige pengebruken ikke har avtatt under hennes valgte etterfølger, Shalomyah Bowers.

Black Lives Matters selvangivelse og skjema 990 som dekker regnskapsåret juli 2020 til juli 2021, ble til slutt brukt som et våpen mot organisasjonen, men ikke av de uhyggelige høyrekreftene som Cullors ofte hevder å bli forfulgt av.

– Black Lives Matter’s Form 990 tax return covering its fiscal year starting July 2020 and ending July 2021 was ultimately weaponized, but not by the nefarious right-wing forces Cullors often claims to be persecuted by.

Black Lives Matter Grassroots, en tidligere søsterorganisasjon av BLM, siterte veldedighetsorganisasjonens selvangivelse i et søksmål fra september 2022 som anklaget Shalomyah Bowers, en nær medarbeider av Cullors, for å bruke veldedigheten som sin “personlige sparegris”.

Black Lives Matter Grassroots, a former sister organization of Black Lives Matter, cited the charity’s tax return in a September 2022 lawsuit accusing Bowers, a close associate of Cullors, of using the charity as his “personal piggy bank.

Søksmålet påsto at Bowers mottok ytterligere 10 millioner dollar i “honorarer” fra BLM til konsulentfirmaet sitt i tillegg til de 2 167 894 dollar som ble avslørt i veldedighetens skjema 990.

The lawsuit alleged Bowers siphoned an additional $10 million in “fees” from Black Lives Matter to his consulting firm on top of the $2,167,894 disclosed in the charity’s Form 990.

BLM Grassroots søksmål hevdet at Bowers forrådte offentlighetens og hans handlinger har ført BLM inn i flere etterforskninger av Internal Revenue Service (skatteetaten) og forskjellige statsadvokater, og banet en vei for uopprettelig skade på BLM på mindre enn atten måneder.

Black Lives Matters selvangivelse for regnskapsåret 2022 ble sendt til IRS på mandag, skriver Kerr. Organisasjonen svarte ikke på Free Beacons forespørsel om det offentlige dokumentet, som det er pålagt ved lov å fremlegge. I tillegg har BLM enda ikke gitt en påkrevd finansiell rapport i delstaten Florida.

– Mens Patrisse Cullors ble tvunget til å trekke seg på grunn av anklager om å ha brukt BLMs midler til sitt personlig bruk, ser det ut til at hun fortsatt har involvert sin familie, sa Paul Kamenar, en advokat for vakthund gruppen National Legal and Policy Center til Free Beacon.

– While Patrisse Cullors was forced to resign due to charges of using BLM’s funds for her personal use, it looks like she’s still keeping it all in the family, Paul Kamenar, an attorney for the National Legal and Policy Center watchdog group, told the Free Beacon.

Vi kan ikke tillate at denne oppvåkningen som BLM forårsaket stanser opp, sa leder i Antirasistisk Senter Berglund Steen.

Vi kan heller ikke tillate at Black Lives Matters urett mot det svarte samfunnet blir ignorert av godhetsposører og antirasistene, hverken i Norge eller USA.

Men dét vil det.

Black Lives Matter at risk of insolvency as debt soars.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

tøtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som ebok!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.