Efter slagsmål mellom store grupper migranter i Calais har byens borgermester Natacha Bouchart henvendt seg til Frankrikes innenriksminister og bedt om at nasjonalforsamlingen hører henne som en del av den langdryge og så langt kaotiske behandlingen av et lovforslag om innvandring som har til hensikt å fjerne åtte av ni juridiske hindre for utvisning av illegale innvandrere.

– Graverende hendelser

Spenningen er igjen økende i Calais. Byens borgermester Natacha Bouchart, har fordømt de «graverende hendelsene» forårsaket av migranter de siste dagene.

– Jeg ber om at sentrale myndigheter griper direkte inn med konkrete og operasjonelle tiltak så snart som mulig og garanterer sikkerheten til borgerne i Calais, skriver hun.

I brevet nevner Bouchart tre ferske begivenheter: Et slagsmål i sentrum av Calais søndag eftermiddag som involverte omkring tredve migranter, et annet mandag og «aggresjon» på et helsesenter tirsdag 22. mai.

Krever å bli hørt av nasjonalforsamlingen

I sistnevnte tilfelle truet en mann det medisinske personale med kniv. Helsesenterets arabisk-tolk ble skadet da han forsøkte å avvæbne angriperen.

Borgermesteren krever nu å bli hørt av nasjonalforsamlingen og senatet som en del av behandlingen av lovforslaget knyttet til immigrasjon.

Påtalemyndigheten har bekreftet kjensgjerningene:

Fire personer ble arrestert i forbindelse med det første slagsmålet, hvorav tre umiddelbart ble fremstilt for retten.

… som kan være eller er migranter

Påtalemyndigheten tilføyde at en migrant var blitt arrestert samme dag for seksuelle overgrep og en annen arrestert den 23. 

Anklageren bemerket at det de siste dagene har vært «et visst antall episoder i Calais som involverer mennesker som kan være eller er migranter».

Macron snakker

Macron ser skriften på veggen og forsøker å snakke seg ut av det. Han advarer ifølge NTB mot at vold utgjør en trussel mot det siviliserte Frankrike:

– Vi må være kompromissløse. Det finnes ingen legitim vold, hverken verbal eller mot mennesker.

Det har vært flere angrep mot folkevalgte. En borgermester trakk seg etter et brannattentat mot familiens bolig.

På den andre siden av Kanalen viser offisielle tall som ble publisert idag, at innvandringen til Storbritannia nådde et rekordnivå på 606.000 personer i 2022.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.