Millioner av arbeidsplasser vil forsvinne innen 2027, og antallet nye arbeidsplasser vil være langt lavere enn de som forsvinner.

Dette var den dystre konklusjonen i World Economic Forums (WEF) The Future of Jobs Report 2023, som ble offentliggjort mandag. Den kommer midt i bekymringen for en global økonomisk resesjon og vedvarende inflasjon.

Nesten en fjerdedel av jobbene vil endres innen 2027, med rundt 69 millioner nye jobber og 83 millioner som vil bli eliminert, heter det. Dette vil bety en netto nedgang på 14 millioner arbeidsplasser eller 2 prosent av dagens sysselsetting.

Økende digitalisering, bruk av ny teknologi, overgang til en grønn økonomi, lokalisering av forsyningskjeder og langsommere økonomisk vekst er drivkreftene bak endringene.

Funnene er basert på en undersøkelse av 803 selskaper som sysselsetter 11,3 millioner mennesker i 45 økonomier over hele verden.

De mest etterspurte jobbene for øyeblikket de kommende årene er spesialister på kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, bærekraftspesialister, business intelligence-analytikere og informasjonssikkerhetsspesialister.

De jobbene som kommer til å forsvinne raskest, er kontor- og sekretærstillinger, blant annet bankfunksjonærer, kasserere og dataregistreringsmedarbeidere.

– Grensen mellom menneske og maskin flyttes til et nytt terreng, sier Saadia Zahidi, administrerende direktør i WEF, som erkjenner at teknologien skaper strukturelle endringer.

– Mens forventningene om at fysisk og manuelt arbeid skal erstattes av maskiner har gått ned, forventes det at oppgaver som krever resonnering, kommunikasjon og koordinering – alle egenskaper som gir mennesker et komparativt fortrinn – i større grad vil kunne automatiseres i fremtiden, bemerket hun i en kronikk i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

G7-landene enige om regulering av kunstig intelligens

Generativ kunstig intelligens forventes å bli tatt i bruk av nesten 75 prosent av de undersøkte selskapene, og vil være nest etter menneskelignende roboter og industriroboter når det gjelder tap av arbeidsplasser, sa hun.

WEFs rapport peker på at sysselsettingen av dataanalytikere og forskere, stordataspesialister, AI-maskinlæringsspesialister og fagfolk innen cybersikkerhet forventes å vokse med gjennomsnittlig 30 prosent innen 2027.

Suzanne Duke, som leder LinkedIns globale team for offentlig politikk og økonomiske grafer, er enig i rapportens funn og sier at «digitale og grønne» jobber har vært de mest etterspurte de siste årene.

Det har vært en økning på 50 prosent i jobber som nevner GPT de siste 12 månedene, sa hun under en virtuell briefing av WEF om rapportens funn tirsdag. GPT, eller Generative Pre-trained Transformer, er et språkmodellsystem som produserer menneskelignende tekst.

Zahidi og Duke var enige om at vektleggingen av grønne jobber kommer til å øke.

– Det vil bli stor etterspørsel etter alt fra ingeniører innen fornybar energi, installasjons- og systemingeniører innen solenergi til spesialister på bærekraft og miljøvern, noe som vil føre til en vekst på rundt én million arbeidsplasser, sa Zahidi i sin kronikk.

WEFs rapport sier imidlertid at den største absolutte økningen i arbeidsplasser vil komme i utdannings- og landbrukssektoren.

Jobbene i utdanningssektoren forventes å vokse med rundt 10 prosent, noe som vil føre til tre millioner flere jobber for yrkesfaglærere og lærere i høyere utdanning.

Arbeidsplasser for fagfolk i landbruket vil øke med 15 til 30 prosent, noe som vil føre til ytterligere fire millioner arbeidsplasser.

Toppforsker slutter i Google og advarer mot kunstig intelligens

Selv om omveltningene vil skje over hele verden, forventes den «nye økonomiske geografien som skapes av endrede forsyningskjeder og et større fokus på robusthet fremfor effektivitet, å skape netto jobbvekst, med gevinster for økonomiene i Asia og Midtøsten spesielt», ifølge Zahidi.

Når det gjelder oppgradering av ferdigheter, anslår sysselsettingsrapporten at i gjennomsnitt 44 prosent av den enkelte arbeidstakers ferdigheter må oppdateres.

Sterke kognitive ferdigheter verdsettes i økende grad av arbeidsgivere, noe som gjenspeiler den økende betydningen av kompleks problemløsning på arbeidsplassen, heter det i rapporten.

Analytisk tenkning og kreativ tenkning vil være de mest verdsatte ferdighetene i 2023, og vil fortsette å være det de neste fem årene.

– Raskere omskolering vil være nødvendig, sa Shravan Goli, administrerende direktør i Coursera, en leverandør av åpne nettkurs, på det virtuelle informasjonsmøtet.

Selskapets undersøkelser viste at personer uten høyere utdanning kan tilegne seg kritiske ferdigheter på samme tid som personer med høyere utdanning.

– Gitt denne virkeligheten kan bedrifter velge mer kompetansebasert ansettelse for å takle kompetansegap og talentmangel, sa han.

Topp 10 raskest voksende jobber*
1. Spesialister på kunstig intelligens og maskinlæring

2. Spesialister på bærekraft

3. Business Intelligence-analytikere

4. Informasjonssikkerhetsanalytikere

5. Fintech-ingeniører

6. Dataanalytikere og forskere

7. Robotingeniører

8. Stordataspesialister

9. Operatører av landbruksutstyr

10. Spesialister på digital transformasjon

*De jobbene som respondentene i undersøkelsen forventer vil vokse raskest fra 2023 til 2027, som en brøkdel av dagens sysselsettingstall.

Topp 10 ferdigheter i 2023**
1. Analytisk tenkning

2. Kreativ tenkning

3. Motstandsdyktighet, fleksibilitet og smidighet

4. Motivasjon og selvbevissthet

5. Nysgjerrighet og livslang læring

6. Teknologisk kompetanse

7. Pålitelighet og oppmerksomhet på detaljer

8. Empati og aktiv lytting

9. Lederskap og sosial innflytelse

10. Kvalitetskontroll

**De ferdighetene som ble vurdert som viktigst for arbeidstakerne på undersøkelsestidspunktet.

Kilde: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2
Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.