Russland og Saudi-Arabia med resten av Opec+ sender drivstoffprisene opp, etter at de søndag overraskende vedtok produksjonskutt på langt over en million fat råolje per dag. Biden-administrasjonen kaller kuttene «utilrådelige», men USAs og dollarens posisjon kan ventes å bli ytterligere svekket etter søndagens vedtak i Opec+.

Norge er igjen i posisjon til å tjene på produksjonskuttet.

Produksjonskuttene kommer. Flere av landene vil kutte enda mer fra august måned.

I løpet av 2023 vil kuttene bli på over 1,6 million fat per dag. Skjermdump: Mishtalk

Dagens produksjonskutt kom overraskende på markedet.

Ole Hansen, chief commodities strategist at Saxo Bank, said the announcement «came out of the blue.»

«Producers were clearly pi…ed off by the recent slump which was speculative more than fundamentally driven. They will likely achieve a return to the $80s while also trying to pre-empt a smaller than expected increase in global oil demand in the coming months. Remember most of the +2 m b/d increase expected for this year is backloaded into the second half with plenty of room for error should economic slowdown be as severe as currently priced in by the market through expectations of U.S. rate cuts,» Hansen told MarketWatch.

Ole Hansen, sjef for råvarestrategi i Saxo Bank, sa at kunngjøringen «kom ut av det blå».

«Produsentene var tydelig forarget over den nylige nedgangen som var spekulativ mer enn fundamentalt drevet. De vil sannsynligvis oppnå en retur til $80-tallet samtidig som de prøver å foregripe en mindre økning enn forventet  i global oljeetterspørsel i kommende måneder. Husk at mesteparten av økningen på +2 m b/d som forventes for dette året, er tilbakelastet til andre halvår med mye rom for feil dersom den økonomiske nedgangen skulle bli så alvorlig som markedet nå har priset inn gjennom forventninger om amerikanske rentekutt», sier Hansen til MarketWatch. (Morningstar)

Russland

Etter innføringen av sanksjoner mot Russland har landets oljeinntekter krympet. Det skyldes ikke mengden, men markedsprisene og Russlands subsidierte innhogg i nye markeder. Det er derfor logisk at også Russland går med på å kutte en halv million fat per dag. Russlands visestatsminister Alexander Novak begrunnet kuttene på denne måten:

– I dag opplever verdens oljemarked en periode med høy volatilitet og uforutsigbarhet på grunn av den pågående bankkrisen i USA og Europa, global økonomisk usikkerhet og uforutsigbare og kortsiktige energipolitiske beslutninger. Samtidig forutsigbarhet i det globale oljemarkedet er et nøkkelelement for å sikre energisikkerhet, sa Novak i en uttalelse. (Morningstar)

«Utilrådelig»

Som for et halvt år siden, er også disse produksjonskuttene lite populære hos Biden-administrasjonen.

Det overraskende produksjonskuttet kan igjen fyre opp spenningene mellom USA og Saudi-Arabia, en regional partner som har hatt et anspent forhold til president Joe Bidens administrasjon. Det hvite hus sa at de nye kuttene var utilrådelige.

Søndag sa Det hvite hus at beslutningen i OPEC+ om å kutte oljeproduksjonen, ikke var tilrådelig under de gjeldende markedsforhold. Biden-administrasjonen sa også at USA vil jobbe med produsenter og forbrukere med fokus på bensinpriser for amerikanere. (Bloomberg)

First Thing: Biden administration angered by Opec+ oil output cut – The Guardian, 6.10.22

Oil market braces for volatile open after Saudi Arabia leads coordinated OPEC+ cuts totaling more than 1 million barrels a day (Morningstar)

Sanctions on Russian Oil Are Crimping Moscow’s Income, IEA Says (Wall Street Journal)

OPEC+ Makes Shock Million-Barrel Cut in New Inflation Risk (Bloomberg – krever registrering)

Les også:

Saudi-Arabia overveier å prise olje til Kina i yuan

Det geostrategiske bildet endres – mens Norge sover

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.