I forrige uke publiserte vi saken Freyrs informasjonsdirektør er aktiv i SV. Samme dag ba vi den omtalte informasjonsdirektøren om å svare på fire enkle spørsmål. Spørsmålene er per nå ikke besvart, men i sakens kjølvann har Document fått flere nye opplysninger som rettferdiggjør ovenstående tittel. Blant annet har vi nå fått med oss at FREYR har enda en direktør med bakgrunn fra SV.

FREYRs informasjonsdirektør Hilde B. Rønningsen er ikke den eneste fra SV som har meldt overgang til vindkapitalistene i FREYR. Det gjorde også den tidligere fylkestoppen for SV Marius Meisfjord Jøsevold, som i 2019 ble ansatt som leder for samfunnsutvikling og leverandørkontakt i FREYRs avdeling på Helgeland.

Dette er tidligere kommentert her på Document på denne måten:

Som de fleste politikere klarer også den naturvern-engasjerte Marius Meisfjord Jøsevold å rettferdiggjøre at han mottar 30 sølvpenger i måneden fra tungindustrien som sprenger naturen i fillebiter for å sette opp fuglehakkere. Til Rana blad begrunnet han dette med de vanlige klima-frasene om at vi ikke har noe valg:

– Klimaforskere sier at vi ikke er i nærheten av å nå 2-gradersmålet med mindre vi gjør alvorlige grep umiddelbart. Og det å kunne skape strøm på fornybar kraft vil være helt avgjørende for at vi skal nå de målsettingene som vi har satt oss både nasjonalt og internasjonalt. (Document)

Derfor var det kanskje ikke så underlig at den selvsamme FREYR-direktøren sommeren 2021 meddelte offentligheten at SV ikke hadde noen realistisk plan for å nå klimamålene. Sterke ord fra en tidligere vararepresentant, for SV,  til Stortinget i perioden 2015–19.

Hvorom allting er tok den samfunnsbevisste FREYR-lederen konsekvensen av sine gamle partikameraters manglende forståelse for miljøsaken, og med nyvunnet innsikt fra FREYRs eiere i Luxemburg, eller hva det nå var, meldte han året etter overgang til Arbeiderpartiet. Overfor Avisa Nordland fremhevet han ikke Arbeiderpartiet for dets miljøpolitikk, men:

Han begrunner partiskiftet i ulik næringspolitikk.

Jeg er fryktelig opptatt av at vi må bygge ut mer fornybar energi, og der har Ap en mye sterkere holdning enn SV, sier Jøsevold.

Det kan muligens ha sammenheng med at han i 2020 ble ansatt som leder for samfunnsutvikling og leverandørkontakt i batteriprodusenten FREYR.

Deres storstilte planer i Rana er avhengig av tilgang på stabil og billig fornybar energi. (AN.no)

Freyrs informasjonsdirektør er aktiv i SV

Taus informasjonsdirektør

Hans gamle kollega fra SV som nå også er blitt hans kollega i FREYR, Hilde B. Rønningsen, har så vidt vi har forstått ennå ikke tatt spranget over i Arbeiderpartiet. Samme dag som ovenstående sak sto på trykk, sendte vi henne følgende spørsmål:

  1. Hvordan kan du forsvare din jobb som kommunestyrerepresentant for SV i Rana kommune, samtidig som du jobber i FREYR?
  2. Er du kjent med bindingene FREYR har til Sonic Titan AS og Nytt Foretak AS, og med hvilke andre foretak, blant annet flere private barnehager, som inngår i denne porteføljen?
  3. Hvilke kommentar har du til at FREYR har en så uoversiktlig selskapsstruktur?
  4. Hva er stillingen for FREYRs Arctic Giga i Rana nå? Når vil det bli en oppstart?

Document har ikke fått tilbakemelding fra FREYRs svar på Tause Birgitte. Men dét fikk Finansavisen:

FREYR-styret mottok i fjor 60 millioner kroner, mens tre sjefer har fått 125 millioner på to år. Det kan ikke kalles «honorar», mener SV-topp og FREYR-direktør Hilde Rønningsen.

Det vil si: Hun svarte på litt, men ikke på alt.

Finansavisen har spurt Rønningsen hvordan hun som mangeårig SV-leder kan forsvare styrehonorarer på mellom 5 og 20 millioner pr. person.

Rønningsen har ikke besvart spørsmålet til tross for gjentatte oppfordringer.

Finansavisen omtalte i samme artikkel at tre FREYR-sjefer de seneste to årene hadde mottatt over 125 millioner kroner i honorar gjennom lønn, bonuser og opsjoner. (Finansavisen)

En informasjonsdirektør som ikke vil svare på vanskelige spørsmål?!

Du verden, jeg trodde det var nettopp informasjonsdirektørenes evne til å turnere vanskelige spørsmål – gjerne med en ordsalat av dimensjoner verdt en norsk toppolitiker – som var kriteriet for å bli informasjonsdirektør, men så feil kan en altså ta.

Dementi som bekrefter

Mandag fikk vi en hyggelig e-post fra Kristian Brekke Djuve. Det foranlediget en oppdatering av forrige ukes sak som leserne bør merke seg:

OPPDATERING, 27.03.23:

I dag mandag ble Document kontaktet av Kristian Brekke Djuve, som ba oss om å fjerne referansene til Sonic Titan AS, Nytt Foretak AS og hans navn. Det finner vi ingen grunn til å gjøre, siden det faktum at FREYR-selskapene har etablert/kjøpt eksisterende selskap av ham og hans selskaper, i seg selv er interessant med tanke på FREYRs selskapsakrobatikk.

Vi finner det imidlertid riktig å komme med hans presiseringer i forhold til dette:

«Årsaken til at det fremstår slik på portaler som Proff.no er beskrevet på min personlige hjemmeside, som dere også har tatt skjermbilde av i artikkelen:

«Det norske aksjonærregisteret oppdateres bare én gang i året. Derfor fremstår det en stund som at vi eier selskapene, selv om de er overtatt av en kjøper. Om du har funnet frem til meg fordi Nytt Foretak står som eier av et selskap, er fordi registeret ikke er oppdatert. Vi eier (dessverre…) ikke hundrevis av selskaper, og har ingen oversikt eller innflytelse over driften i dem.» 

Det er ingen bindinger mellom FREYR og Sonic Titan AS/Nytt Foretak AS eller noen av de andre selskapene i «porteføljen» for øvrig. Det eneste de har til felles, er at de opprinnelig ble etablert av Nytt Foretak AS før de ble overtatt av ny(e) eier(e), som et raskere alternativ til ordinær selskapsetablering.»

Vi har senest i dag, onsdag 29. mars, vært inne og sjekket på databasene til Proff.

Med søkestrengen «Freyr Battery AS» i kategorien ‘Aksjonærer’ får vi fire treff.

Skjermdump: Proff.no

Kun FREYR Battery Giga Arctic AS har en annen eier enn Nytt Foretak AS. Går vi så til kategorien ‘Bedrifter’ og søker på FREYR Battery Norway AS, ser vi på styret i dette selskapet, som altså, ifølge Djuve, ikke er eiet av hans selskap Nytt Foretak AS:

Skjermdump: Proff.no

Vel, så er altså registeret ikke oppdatert. Men hvem er det som sitter som styrets leder? Er det ikke selveste Brautaset?! Jo da, det er FREYRs juridiske sjef, som også var nevnt i Finansavisens utmerkede artikkel om SV-direktøren som ikke ville svare på vanskelige spørsmål,

Vi ser at vi har flere spørsmål å stille selskapsakrobatene i FREYR. Tips oss gjerne!

 

Fylkestopp for SV: «SV har ingen realistisk plan på hvordan man skal nå klimamålene» (NRK)

SV-topp ansatt i Freyr (High North News)

Marius fra SV ansatt i Freyr: – Å få sjansen til å være med på dette, er en mulighet man bare får en gang i livet (Rana Blad – betalingsmur)

Mens velgerne i nord går fra Ap til SV, går toppolitikerne motsatt vei (Avisa Nordland – betalingsmur)

SV-topp forsvarer statssubsidiert lønnsfest (Finansavisen – registrering)

Les også:

Batterifabrikk på Mo: Industrieventyr eller bare eventyr?

Vi har ingen skjulte eiere, men vi har stadig flere lesere, og med et abonnement får du som leser større eierskap til Document:

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.