Det partipolitiske monsteret har ikke bare tatt talefriheten og ansvaret fra den enkelte folkevalgte, systemet har også smittet over på grasrota. Folk er redde for for jobbene sine og det sosiale livet sitt, ettersom presset om konsensus står så sterkt. I partiorganisasjoner kan frie ytringer bety slutten på karrieren som politiker, samtidig sørger partiorganisasjonen for ansvarspulverisering på samme måte som byråkratiet.

Det hjelper ikke at globale organisasjoner vinner større og større innflytelse i norske partikontorer.

Norske stortingspolitikere setter internasjonale interesser foran det norske folks behov. Det vil mangeårig politiker Susanne Heart ha en slutt på. Med erfaring som partipolitiker og som uavhengig, og i kjølvannet av det innskrenkede ytringsrommet under koronaårene, stiftet Heart Folkestyret i 2022.

Folkestyret er en frittstående organisasjon (folkebevegelse) med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge.

I et ekte demokrati står mennesket, med fri vilje til å bygge eget liv, i sentrum. Fellesskapet av mennesker eier og har makten i samfunnet. Makten kommer nedenfra og utgjør summen av individenes stemmer. (Folkestyret.org)

Nå etterlyser Folkestyret signaturer, slik at de kan stille til valg og på denne måten ta ansvaret og friheten tilbake til individet, makten tilbake til folket og flytte innflytelsen på norsk politikk fra globale organisasjoner til lokalsamfunnet. Folkestyret er dog ikke et parti eller en partiorganisasjon, men vil ansvarliggjøre de folkevalgte og sørge for at politikere gjør den jobben de er valgt til: å forvalte nordmenns behov og interesser.

Velkommen til et intervju med Susanne Heart.

 

 

Abonner på vår Doc-TV News kanal – det er helt gratis og det hjelper oss å stige i algoritmene og nå et større internasjonalt publikum!

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 638941. Alle bidrag hjelper.

Hva med å møte likesinnede ved å bli med i et av våre lokallag?

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.