Norsk suverenitet på Svalbard er ikke fastslått en gang for alle, men anfektes av andre stater. Sokkelen er omstridt. Hvor langt strekker norsk suverenitet seg? Tirsdag kommer en viktig sak opp for Høyesterett som for første gang strømmer direkte.

I den såkalte «snøkrabbesaken» mener den norske stat at de etter Svalbardtraktaten har rett til å straffe både norske og utenlandske krabbefiskere, som uten tillatelse har satt ut teiner på norsk sokkel i området rundt Svalbard.

Det latviske rederiet Sia North Star Ltd. mener at Svalbardtraktaten gjelder på hele sokkelen og ikke bare innenfor tolvmilsgrensen. De gikk derfor til sivil sak mot Fiskeridepartementet. (NTB)

For å forberede seg på nye tvister har regjeringen bestilt en utredning om Svalbards fremtid.

Helhetlige meldinger til Stortinget om Svalbard har tidligere vært lagt fram med om lag ti års mellomrom. Den forrige meldingen ble lagt fram i 2016, men nå er det planlagt en ny en allerede 2024. Årsaken er utviklingen de siste årene, med klimaendringer, økt aktivitet og en ny sikkerhetssituasjon i Europa,

– Det er nå behov for å foreta en samlet gjennomgang av svalbardpolitikken og legge kursen for Svalbardframover, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen har nylig innført personkontroll og kontroll med vareførsel til og fra Svalbard.

Arbeidet med en ny stortingsmelding om Svalbard skal legge grunnlag og føringer for aktivitet og forvaltning på øygruppen i tiden framover. (NTB)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.