Etter lang tids tautrekking mellom norske og russiske myndigheter gir Norge etter og lar russerne få sette opp et sju meter høyt, ortodokst kors i den nedlagte gruvebyen Pyramiden på Svalbard.

Det var i august i fjor at Trust Arktikugol, som er den russiske myndighet på Svalbard, satte opp korset i fjellsiden nord for havna i Pyramiden uten lov. Det var en stor seremoni med bl.a. sjefen for Trust Arktikugol, Ildar Neverov, og en kjent biskop til stede, og det ble publisert på sosiale medier.

Sysselmesteren, og senere klima- og miljødepartementet, ba dem fjerne korset. Korset var ikke i tråd med arealplanen. Trust Arktikugol klaget og ba om tillatelse til en ny plassering nærmere sentrum, i et område regulert til bebyggelse og anlegg.

Denne tillatelsen fikk de nå 5. juli, riktig nok med en del betingelser, bl.a. at korset forblir trehvitt, at det ikke males eller lyssettes og at det får en slank utforming.

Kari Aga Myklebust, professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Svalbard-kjenner,  syns det er fornuftig at norske myndigheter nå skaper ro rundt saken, men sier samtidig:

Korset er et symbolpolitisk fremstøt. Vi ser at russerne i dag bruker slike virkemidler til å dyrke patriotisme og nasjonalisme. Det er et åpent spørsmål om de vil anvende korset i Pyramiden i sin statlige propaganda, men slik den politiske utviklingen er i Russland er det ikke usannsynlig.

Det er nok meget sannsynlig, ja. Bak dette ligger en klar og tilkjennegitt politikk: Russland vil befeste sin posisjon på Svalbard ved å styrke både turisme og vitenskap på de stedene de holder til: Barentsburg, Pyramiden, Coles Bay og Grumant. De åpner også opp for å invitere BRICS-land til samarbeid. Disse russiske planene går på mange punkter klart imot Svalbardmeldingen, bl.a. det punktet som sier at Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) skal være den eneste tilbyderen av høyere utdanningstilbud på øygruppa.

I sommer vaier det tre, om ikke flere, sovjetiske flagg over Svalbard: Ett i Barentsburg og to i Pyramiden. Det tok Trust Arktikugol-sjef Ildar Neverov med følge fire timer å klatre opp på et fjell ved Pyramiden for å plante det ene flagget!

Hvorfor sovjetiske flagg? USSR er jo historie.

Professor Kari Aga Myklebust sier til The Barents Observer at Moskvas bruk av det sovjetiske flagget har dobbelt formål. Hun forklarer:

  • Bruken av sovjetiske symboler i Barentsburg og Pyramiden er en sentral del av Trust  Arktikugols arbeid med å utvikle turismen, mens den på samme tid tjener som en strategi for å befeste Russlands nærvær på Svalbard og framkalle ideer om sovjetisk storhet og historisk oppreisning.

Ikke nok med flagg og kors. I fjor sommer ble det russiske slagordet «Peace to the world» i fjellsidene rundt Barentsburg og Pyramiden oppfrisket med ny maling for å synes bedre. Og like ved slagordet i Pyramiden dukket det opp en gigantisk versjon av det sovjetiske statsemblemet hammer og sigd.  Denne artefakten på sju meter i diameter ble restaurert på initiativ fra ansatte ved Trust Arktikugol.

Aga Myklebust mener også at bruken av sovjetiske symboler i Barentsburg og Pyramiden bør bli sett i sammenheng med krigen i Ukraina, hvor mesteparten av sovjetiske og kommunistiske symboler ble forbudt og fjernet i 2015. Men dette arbeidet er påbegynt igjen i Ukraina etter februar 2022.

Nå settes det også opp soldat-statuer over hele Russland for å glorifisere de som dør for sitt fedreland. Det er uvanlig at slikt skjer før en krig er slutt.

Svalbardtraktaten slår fast at det ikke skal foregå militær aktivitet på Svalbard, men Russland provoserer på det området også. I forbindelse med 9. mai-markeringen 2023 av seieren i 2. verdenskrig arrangerte russiske myndigheter en militærlignende parade gjennom Barentsburg.

Og 9. mai-markeringen i Kirkenes har alltid vært viktig for russerne for å vise deres seier over nazistene. Under markeringen i fjor ble det kamp om plasseringen av kransene, da krigen forårsaket at russere og nordmenn markerte dagen hver for seg, og russerne dekket til den norske kransen med ukrainske farger med sin egen krans.

Nå når Russland har fått tillatelse til å sette opp det omstridte korset i Pyramiden, når de vaier med sovjetiske og russiske flagg flere steder på Svalbard, når de har gjennomført en militærlignende parade i Barentsburg, når de lager artefakter med hammer og sigd, når de fornyer russiske slagord i fjellsidene og mer til, så er det vel på tide at norske myndigheter begynner å tenke framover på hva dette kan føre til?

En ting er at Russland får et sterkere fotfeste, noe som vil skape trøbbel for ivaretakelsen av Norges suverenitet overfor Russland.

En annen ting er hva som vil skje hvis alle de mer enn 40 nasjonene som har underskrevet Svalbardtraktaten, skulle begynne å ta seg lignende friheter. Når Norge ikke setter foten ned for Russland, kan de jo ikke gjøre det for eventuelle andre heller. Alle må jo behandles likt. Kina, f.eks. har samme ambisjoner som Russland på Svalbard, de vil ha et sterkere fotfeste der. Allerede for 20 år siden markert de revir ved å frakte to massive løvestatuer rundt halve jordkloden og satte dem opp utenfor inngangen til det som etter hvert ble en kinesisk forskningsstasjon i Ny Ålesund og kanskje Kinas viktigste fotfeste i Arktis.

Vil norske myndigheter ha 40 nasjoners flagg vaiende over hele Svalbard for å markere sine egne lands områder eller vil de forstå at de må sette foten ned for å opprettholde ikke bare  suvereniteten, men også freden?

 

Kjøp boken av Alf R. Jacobsen! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.