OSLO TINGRETT: Etter å ha knivstukket sin kone satte “Ahmad” seg til bords med de tre barna. Mens de spiste middag, forblødde “Inger”, ifølge aktor.

Aktor, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, ba under sin prosedyre torsdag om 11 års fengsel for “Ahmad”, blant annet for drapsforsøk.

– Det er en helt absurd situasjon, sa Gravås, som la til at tiltalte også surfet på mobilen sin mens kona “Inger” lå blødende og døende på barnas rom.

Natt til 12. mai 2021 ble Inger (ikke hennes virkelige navn) kjørt i hui og hast med ambulanse til sykehus. Hun opplyste at knivskadene i magen hadde skjedd ved et uhell. Samme natt ble Ahmad (ikke hans virkelige navn) pågrepet.

Tilstanden var kritisk for Inger, som overlevde fordi hun fikk livreddende behandling og ble operert ved Akershus universitetssykehus og på Ullevål sykehus. I tillegg til knivstikkene registrerte sykehuset 26 andre nyere og eldre skader på kroppen hennes.

Ahmad (47), norsk statsborger av iransk opprinnelse, har siden sittet fengslet.

Document har tidligere referert fyldig fra den omfattende tiltalen: Tiltalt: «Ahmad» tvang barna til å delta i tortur­lignende mishandling av sin egen mor.

– Sadistisk tortur

47-åringen skal ha utsatt sin kone og parets tre barn, nå 16, 14 og 8 år, for gjentatte tilfeller av vold, trusler og krenkende atferd.

– Han erkjenner å ha utsatt sin kone for vold, men i en mye mer begrenset grad enn det jeg mener er bevist her i retten, sier statsadvokat Gravås til Document.

Volden mot Inger var uprovosert, sadistisk tortur, sa kvinnens bistandsadvokat Halldis Winje.

– I tillegg har det vært en omfattende manipulering og hjernevask av både henne og barna, mente Winje.

– Barna instruert til å delta i volden

Retten har over nesten tre uker fått beskrevet et regime av vedvarende krenkelser, trusler og torturlignende vold som strekker seg over 26 år – mer enn et kvart århundre. Parets tre barn ble inkludert i voldsutøvelsen.

Barna skal ha blitt utsatt for svært grov vold og krenkelser gjennom nesten hele livet. De skal også ha vært vitne til volden mot sin mor, og blitt manipulert eller tvunget til å bistå faren i å utøve vold og fornedrelser mot sin egen mor.

Situasjonen er ekstraordinær, sa barnas bistandsadvokat Eitya Rehman under sin prosedyre.

– Det er ikke ofte man leser rettspraksis hvor barn blir instruert, innlemmet i et regime der de har blitt med i voldsutøvelse, tvunget inn i den tro og tanke at man skal være med på å utøve trusler og vold mot sin egen mor.

– Barna sliter, de har det vanskelig, sa Rehman.

En del av volden skal ha skjedd under ferieturer i Ahmads hjemland Iran.

Avslutningen av terrorregimet

Knivstikkingen på kjøkkenet i familiens leilighet og den påfølgende pågripelsen av Ahmad markerte avslutningen av terrorregimet Inger og de tre barna levde under. Hendelsen er hovedpunktet i tiltalen.

Alle barna var til stede. I retten husket Inger hendelsen dårlig.

– Det kan ikke forstås på noen annen måte enn at hun er så preget av den volden hun har vært utsatt for, at hun dissosierer, eller fortrenger, det som har skjedd. Hun har ingen andre grunner til ikke å forklare seg om dette, sa Gravås.

Hun mente Ahmads forklaring overhodet ikke stemmer med skadene.

– Hans forklaring om at han kaster en kniv ut i lufta; at han veiver med en kniv; at han ikke merker at han treffer. Det burde være unødvendig å si, men det at man stikker en kniv 11,5 centimeter inn i ektefellen sin, det merker man selvfølgelig.

Han måtte forstå at knivstikkingen var livsfarlig, det var et fullbyrdet drapsforsøk, sa Gravås.

– Hadde ikke Inger fått hjelp, så hadde hun dødd av skadene.

Ahmad ventet lenge med å ringe 113, poengterte Gravås.

– En helt absurd situasjon

– Vi vet at de spiser middag. En helt absurd situasjon, der mor ligger knivstukket på barnas rom, blør inni magen. Resten av familien sitter rundt middagsbordet, og vi har sett at far bruker telefonen sin til litt sånne hverdagslige gjøremål.

– Vi vet at barna var vitne til det som har skjedd. De er opprørt, og [datter] sier: “Hva er det du har gjort?” Vi vet at tiltalte testet pulsen til Inger, og at han oppfatter at hun ikke har puls.

Først deretter ringer han 113.

Tiltalt: «Ahmad» tvang barna til å delta i tortur­lignende mishandling av sin egen mor

Han legger skylden på barna for det som har skjedd, sa statsadvokat Gravås.

– Barna blir igjen i leiligheten, de vasker blod, de vasker kniven som er brukt. Han vil ikke at noen skal ha kontakt med barna. Og fortsatt her i retten gir han ikke en full forklaring. Tiltaltes erkjennelse har vært veldig begrenset og tilpasset.

Gravås mente drapsforsøket alene kvalifiserer til syv års fengsel. Hun sa at hun hadde vurdert å be om forvaring, særlig på grunn av voldens karakter og varighet, men endte opp med en straffepåstand på 11 års fengsel.

Kontaktforbud

Gravås sa at tiltalte hadde to veldig ulike sider.

– Utad er han blid, medgjørlig, jovial, og så har han en helt annen side som kommer til uttrykk overfor familien. Og ut fra måten han har mishandlet familien på, påvirket deres forklaringer på, og måten han selv forholder seg til det som har skjedd, i sin forklaring, så mener jeg det er grunn til å tro at han vil forfølge dem eller krenke deres fred.

Det er viktig at Inger og barna skjermes fra videre krenkelser, sa statsadvokaten, som derfor også ba om fem års kontaktforbud.

Saken, som nå er tatt opp til doms, gikk for Oslo tingrett fra 3. til 20. januar.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok her.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.