Streiker og demonstrasjoner pågår i Frankrike, torsdag 19. januar 2023. Foto: AP Photo/Nicolas Garriga

Franske fagforeninger oppfordret til massemobilisering i lys av arbeidsminister Elisabeth Bornes forslag forrige uke om å heve pensjonsalderen for franskmenn fra 62 til 64 år.

I tillegg har storstreiken ført til store problemer i kollektivtrafikken i Frankrike, noe som spesielt har rammet metroen i Paris og høyhastighetstog.

Flere foreldre har også blitt tvunget til å bli hjemme med barna sine fordi mange franske lærere er i streik og flere skoler holder stengt.

Det var varslet at franske myndigheter ville stå overfor en «helvetesdag» torsdag som følge av streik og demonstrasjoner i hele landet.

Disse nedskjæringene i sosiale ytelser som det streikes mot, innføres som en følge av landets økonomiske situasjon. Frankrike som  nasjon har ikke lenger rygg til å bære kostnadene ved det velferdssystemet som ble etablert i en annen tid.

Det var nemlig en tid da landet ikke hadde tilnærmelsesvis de samme massive byrder man har i dag, knyttet til den oppsiktsvekkende store innvandringen fra land i den tredje verden.

Denne utviklingen har påført landet så enorme kostnader til integrering, økt kriminalitet og andre konsekvenser av innvandringen, at Frankrike ikke lenger makter å opprettholde sin velferdsstat slik befolkningen har vært vant til.

Innsparinger må komme, og det tidligere nokså generøse pensjonssystemet rammes nå.

Svært mange av de arbeidstakerne og fagorganiserte som i dag er ute og demonstrerer mot nedskjæringene, har selv stemt på venstreorienterte partier som har påskyndet utviklingen i Frankrike.

Tilsvarende utvikling er på gang i en rekke andre, vestlige land, også i Norge. Vi er bare ikke kommet like langt som Frankrike ennå.

Les også: 

Frankrike: Nødutstyr installeres i kirker for å motvirke islamsk terror

Kjøp billetter til møtet her

Bestill fra Document forlag:

Hvis du bare skal kjøpe én bok på nyåret, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.