Kulturrådet har vært navnet på både fagetaten Norsk kulturråd, som ligger under Kultur- og likestillingsdepartementet, og rådskollegiet Norsk kulturråd, som består av ti personer oppnevnt av Kongen i statsråd.

Mens fagetaten utfører oppgaver på vegne av departementet, er rådskollegiet et uavhengig organ. Det er fagetaten som nå blir Kulturdirektoratet, rådskollegiet beholder navnet Kulturrådet.

– Nå blir det tydeligere hvem som fatter de ulike beslutningene og hvilke oppgaver direktoratet og de kollegiale organene utfører for den samlede norske kultursektoren, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturdirektoratet.

Navnebyttet trådte i kraft 1. januar.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.