Vi vil aldri klare å stoppe ulike vestlige regjeringers drakoniske inngrep mot sivilbefolkningen – som f.eks. de den nye danske regjeringen har planer om – før vi blir kvitt myten om at verden står foran et sammenbrudd som følge av menneskelige utslipp av CO2.

Politikerne og journalistene aner ikke hva de snakker om, for de hører bare på profesjonelle alarmister og klimaspekulanter som vil få oss til å tro at undergangen er nær. Dette hevder 97 prosent av alle verdens klimaforskere, blir vi fortalt. I realiteten tror betydelig færre forskere på dommedagsscenarioet, men få våger å utfordre den dominerende fortellingen, fordi de risikerer å miste forskningsbevilgningene.

Få klimaforskere tviler på at utslipp av CO2 har en viss, om enn svært begrenset, innflytelse på jordens temperatur, men mange spør hvorfor det skal være et problem. Tidligere har jorden vært mye varmere, og da sank ikke landområder i havet, så vi kommer nok til å overleve noen grader til.

Videre bør det bemerkes at CO2 er næring for plantene, og ikke en gift. Kutter man ned på CO2-innholdet i atmosfæren, reduserer man også plantelivet og dermed bestanden av dyrene som lever av planter, og til syvende og sist mennesker, som lever av begge. Spørres det noen gang i samfunnsdebatten om vi skal ha mindre plante- og skogvekst? Er dét målet med «det grønne skiftet»?

Blant de mange klimaforskerne som nekter å bidra til klimahysteriet, er John Christy, som er professor i atmosfærisk vitenskap ved University of Alabama. I flere tiår har han og kollegene gjort temperaturmålinger basert på satellittdata, som er langt mer pålitelige enn overflatemålingene som vanligvis brukes. Hans konklusjon er at 100 prosent av klimaspådommene som har vært basert på de vanlige modellene, har vært feil. Ikke bare litt feil, men det ble spådd en temperaturøkning som var dobbelt så stor som den som kan måles. Og, som Christy spør: Når modellene ikke har vært i stand til å forklare temperaturutviklingen de siste 40 årene, hvorfor skal vi da stole på deres fremtidsscenarioer?

Men hvorfor hører vi nesten aldri fra de mange forskerne som utfordrer den dominerende fortellingen? Ifølge professor Christy er dette fordi det alltid er den mest dramatiske historien som får mest omtale og tiltrekker seg mest forskningsmidler.

I tillegg er det praktisk for de politiske elitene å ha en skrekkhistorie som de kan bruke til å skremme befolkningen med – og dermed få dem til å akseptere enhver inngripen i livet uten å nøle. For det er jo vitenskapen sjøl som snakker! Riktignok hører vi fra folk som de danske politikerne Jakob Ellemann, Lars Løkke og Dan Jørgensen, men de opptrer som yppersteprester og sannsigere for den høyeste vitenskap, så deres uttalelser og politiske inngrep kan derfor ikke utfordres.

Det er på tide at vi innser at klimamålene til World Economic Forum, FN og EU ikke er deres mål. Deres mål er å påtvinge oss et teknokratisk-kapitalistisk tyranni som mest ligner varianter av fascisme og kommunisme. Klimaet er ikke målet, men middelet til deres sanne mål, som er å gjøre oss til deres underdanige tjenestefolk og dagleiere.

 

Oversatt fra dansk av Anne Jette.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.