I Sverige får til og med politiet bruke hijab. Likevel kritiseres landet for «systematisk rasisme». Foto Fredrik Sandberg / NTB

Eksperter fra FN oppfordrer Sverige til å trappe opp innsatsen mot det man kaller systematisk rasisme. Mange oppfatter Sverige som et av de land i verden som tvert imot har gått lengst i å åpne opp for andre kulturer.

Sverige bør intensivere innsatsen for å bekjempe systematisk rasisme og gjenopprette tilliten mellom politi og minoritetsgrupper. Det er konklusjonen fra FN-eksperter som har tilbrakt den siste uken i Sverige, ifølge NTB.

Her har de fått en fremstilling av at landet er preget av mye rasisme:

– Det kreves mot for å handle, men det må skje nå. Det er det tydelige budskapet vi har fått av de menneskene vi har møtt under vårt besøk. Desto tidligere man handler, desto raskere kan man begynne å løse problemene som finnes, sier en av ekspertene, Tracie Keesee.

Hvilket inntrykk man som besøkende får av et land i slike saker, har vanligvis en viss sammenheng med hvem man spør.

Ekspertgruppen har besøkt Stockholm, Malmö og Lund. Gruppens tre medlemmer har blant annet møtt representanter fra politi og personer som bor i utsatte områder.

Gruppens leder Yvone Mokgoro sier at manglende tillit mellom politi og minoritetsgrupper er et av de største problemene gruppen har avdekket.

Dette er da tolket som et tegn på at det finnes mye rasisme i de aktuelle områdene, hvilket altså ifølge FN-gruppen er et problem Sverige er skyld i.

Ifølge Keesee er det behov for innsamling og analyse av informasjon rundt spørsmål som knyttes til etnisitet. Sverige har ikke god nok informasjonsinnhenting på dette feltet til å kunne bekjempe systematisk rasisme, uttaler hun.

FNs menneskerettighetsråd opprettet gruppen i 2021 etter at George Floyd, en svart mann, ble drept under pågripelse i USA året før. Gruppens mandat er å se på diskriminering i regi av politi verden rundt.

Sverige regnes av mange som et av verdens mest åpne samfunn når det gjelder å la andre og fremmede kulturer få innpass og plass. Nettopp antirasisme har vært et stort tema for myndighetene gjennom flere tiår, og mye i samfunnet har foregått på innvandrernes premisser.

Det har kommet så langt at en del av landets opprinnelige befolkning rett og slett velger å flytte fra sitt eget land, se link til sak under.

Likevel havner landet på en rasismeliste i FN.

Det er ikke bekreftet hvilke land gruppen skal besøke etter Sverige.

Les også: 

Uutholdelig hverdag i «nya Sverige»: Vanlige svensker flykter fra flerkulturelle naboer

Bestill fra Document forlag:

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Bestill også:
Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.