I mars 2021 utstedte Biden en presidentordre, no 14019, som var en strategisk plan for hvordan Demokratene skulle vinne fremtidige valg. Det skulle skje ved å mobilisere alle føderale etater til å registrere nye velgere for Demokratene og sørge for at de stemte, bl.a. ved poststemmer og drop-bokser.

Føderal lov forbyr andre etater å blande seg inn i stemmeregistrering og aktiv innpisking av velgere. Partiet som sitter med makten, skal ikke kunne bruke statsapparatet til sin fordel. Den såkalte Hatch Act forbyr dette. Stabssjef i Det hvite hus, Ron Klain, måtte nylig beklage at han hadde sendt ut en tweet der han påla alle føderale etater å «få frem varene» ved valget.

Republikanerne vil vite i detalj hva strategiplanen går ut på. Hvordan vil Demokratene bruke statsapparatet til å mobilisere velgere? Men Biden-regimet nekter å offentliggjøre eksekutivordre 14019. Ni Republikanere sendte sist mandag et brev til justisminister Garland og forlangte å få vite hva den går ut på.

On the cusp of the midterm election, the Biden administration is not releasing information to members of Congress and watchdog groups about how agencies are imposing an executive order for an «all-of-government» effort to «promote voter registration and voter participation.»

Biden-regimet og Demokratene har motsatt seg at man må legge frem ID for å stemme. De kaller det undertrykkelse av velgerne at de må identifisere seg. I flere liberale stater har lokale myndigheter derfor delt ut ID så de kan stemme. I New York gjelder det også illegale, som er et forbudt uttrykk. Det heter udokumenterte, som betyr at de mangler papirer. De får papirer av Demokratene, og dermed er de dokumenterte.

Under valget i 2020 sørget Mark Zuckerberg for en massiv mobilisering i Demokratisk tunge områder. Hans stiftelse brukte over fire milliarder kroner. Disse velgerne kunne levere stemmene i ubevoktede stemmekasser. Filmen «2000 Mules» avslørte hvordan betalte «postbud» stappet bunker med stemmesedler i kassene til tider på døgnet da folk normalt ikke stemmer. Geo-tracking viste at de kjørte fra kasse til kasse og leverte stemmer. Folkene bak filmen har fortalt at det dreide seg om falske stemmer på vegne av Demokratiske NGO-er, dvs. Biden-stemmer.

Advokater som Hillary-tilknyttede Marc Elias kjemper nå for at det ikke skal være lov å bevokte kassene. Det er det samme som å innrømme at man ikke vil ha innsyn i stemmegivningen.

Hvis man i tillegg har kontroll med valgmanntallene i delstatene, et system som heter ERIC, kan man ha et reservoar av stemmer som gjør at man kan kontrollere utfallet nærmest uansett hvor mange som stemmer på Republikanerne. Illegale og fanger er blant Demokratenes velgergrupper.

Nye tall viser at Biden har sluppet inn 5,5 millioner illegale siden han inntok Det hvite hus. Det er et velgerreservoar som kan vippe de fleste valg, især hvis man kan bruke poststemmer og ubevoktede stemmekasser. Republikanerne lukter lunta og vil ha svar, men får det ikke.

Demokratene brukte pandemien som påskudd til å innføre et nytt valgsystem som favoriserer dem selv.

Noen Republikanere forstår hva som foregår: (EO=executive order)

«Federal executive agencies, which have no business engaging in voter registration or mobilization efforts, as the EO directs, will surely exceed the scope of their authority under federal law,» said a letter sent Monday by nine Republican House members, led by Rep. Ralph Norman, R-S.C., to Attorney General Merrick Garland.

«Moreover, in carrying out this EO, employees of these agencies will likely violate other laws such as the Hatch Act, designed to keep federal agencies, led by political appointees, from engaging in political activities to benefit one political party over another,» the House GOP letter adds.

Biden-regimet har vedtatt enorme budsjettpakker, som Anti-Inflation Act, som inneholder bevilgninger til aktivistgrupper a la Zuckerbergs, Soros og Obamas. Disse opererer da under radaren. Det er disse forbindelsene noen Republikanere vil ha frem i lyset.

Justisdepartementet svarte 21. oktober ved en føderale domstol i Florida at de ikke kunne frigi informasjonen fordi det kunne utløse «forvirring» blant befolkningen. Dette er et argument som man er vant til å høre når det gjelder beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser, ikke avviklingen av valg. Publikum kunne bli forledet til å tro at det handlet om «future commitments, past actions, or provisions already in place», skrev justisdepartementet; intetsigende generaliseringer som burde vekke mistanke om at man har noe å skjule.

Tre ganger har Republikanske kongressrepresentanter sendt brev med krav om innsyn. En domstol påla administrasjonen å utlevere dokumentene innen 9. september. Foundation for Government Accountability forventet minst 5000 sider. De fikk 135, og de vesentlige 15 sidene med selve strategiplanen manglet.

Sjef for Domestic Policy Council er Obamas høyre hånd, Susan Rice. I mars skrev representanter brev med krav om å få vite hvilke NGO-er som får penger og hva de skal gjøre.

In March, nine ranking members of House committees requested information from Young and Susan Rice, chair of the Domestic Policy Council, about the criteria for approving nonprofit organizations to assist the government in boosting voting and registration.

Biden-regimet følger i fotsporene til Zuckerbergs mobilisering og avvikling i 2020. Det skjedde med Trump som president. Nå har Demokratene sittet ved makten i nesten to år. De har byråkratiet, mediene og NGO-er i hopetall på sin side. De kan forvandle USA til Venezuela på et par år.

Biden-regimet bruker boligdepartementet, Veteran-foreningen, samferdelsdepartementet og finansdepartementet som instrument. America First Legal, som ledes av Trumps taleskriver og rådgiver, Stephen Miller, har anlagt to rettssaker i Washington D.C. med krav om innsyn. Etatene svarer at papirene de ber om, ikke eksisterer eller er hemmlige.

Det kalles stonewalling.

Talskvinne for Biden, Karine Jean Pierre, bekreftet langt på vei Biden-regimets rasjonale for registrering av illegale og uregistrerte amerikanere. Hun brukte borgerrettsmarsjen i Selma, Alabama, som eksempel. Men det er vanskelig å forstå hvordan de svartes rettigheter kan brukes som begrunnelse for at illegale kan stemme. Tvert imot. Illegales stemmer utvanner stemmene til svarte amerikanere.

«We believe that people should have the fundamental access to voting,» the press secretary said. «As you know, very early in this administration, the president signed an executive order on how he can — what he can do from the federal level to make voting easier for the — for the American people.  He did that on the anniversary of Selma, the march that we know the icon John Lewis helped to lead. And he wanted to make sure that he took action and not just words. So, as you know, the president is very attuned to this.»

Det mangler en brikke i spillet: samarbeid med sosiale medier. Det inngår i planen.

Biden’s order called for working with social media companies to promote mail-in voting, expanding «multilingual voter registration and election information,» and to get more people to fill out mail-in ballot applications.

Det er derfor Biden-regimet og woke-Amerika motarbeidet at Musk skulle overta Twitter. En åpen kanal blir en trussel mot et rigget system. Washington Post instruerer leserne om hvordan de kan krysse av for feltet hvor Twitter-brukere kan reservere seg mot at Twitter plasserer reklame i deres innlegg. En aktiv motarbeidelse av et annet medium.

Bidens plan synes hentet ut av et opplegg som venstreekstreme Demos utarbeidet før siste valg. Det skisserer hvordan man kan mobilisere alle etater, statlige som ikke-statlige, til å vinne et valg.

The Department of Homeland Security said it will focus on voter registration «at the end of naturalization ceremonies» for immigrants who become citizens. The Department of Education said it will focus on «increasing civic engagement at the elementary school, secondary school and higher education level, helping more than 67 million students.»

The Department of Transportation will promote free transit services for voting, and the Department of Housing and Urban Development will work with local public housing authorities on registering residents to vote.

For europeere burde systemet vekke både gjenkjennelse og frykt: Hvis Demokratene lykkes med å få bukten og begge endene i USA, vil det utvilsomt få konsekvenser for Europa. De tendenser vi har sett til et autoritært styre, vil forsterkes.

Det skumle med Demokratene er at de er anti-amerikanske. De ønsker å avskaffe frihetene som gjorde USA unikt: ytringsfrihet, likhet for loven, individets ukrenkelighet og privat eiendomsrett.

 

 

https://www.foxnews.com/politics/biden-administration-ignores-demands-congress-watchdogs-voting-executive-order-documents

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.