Viktor Orbán har i uken som gikk deltatt i rundebords-samtalen Storm over Europe – the war in Ukraine, the energy crisis and geopolitical challenges i Berlin. 

Den tyske avisen Die Tagespost skriver at han under besøket har vist hvordan han ser på seg selv: Han er Asterix fra Budapest. 

Asterix er han som forsvarer sin lille galliske landsby mot det mektige Romerriket og alle innskrenkninger av friheten de onde «romerne fra Brussel» pålegger dem.

«Ungarske interesser» er et gjennomgående tema for Orbán. Da Russland angrep Ukraina, var hans første spørsmål: «Hvor mange ungarere vil dø?» 

Slik forklarer han også sin avvisning av sanksjoner mot Russland: Sanksjonene skader EU mer enn Russland. Han ber om umiddelbar våpenhvile. Det avgjørende målet nu er å avslutte krigen – ikke nødvendigvis å finne en langsiktig løsning. Det kan vi ta fatt på senere.

Orbán avviser alle beskyldninger om at han er «Vladimir Putins trojanske hest». Som leder av den ungarske regjering er han ikke på noen annen side enn Ungarns – og hans politikk er heller ikke anti-europeisk. Men han nekter å sette likhetstegn mellom «europeisk politikk» og retningslinjene som kommer fra Brussel-institusjonene. 

– Europeisk politikk, sa han, – er politikken til de enkelte europeiske land, og den må utformes i deres hovedsteder, i Lisboa, Berlin eller Budapest.

Denne modellen gjelder også Orbáns sosialpolitikk. 

– Jeg forsvarer den klassiske familiemodellen fordi det er hva ungarerne ønsker. Det samme gjelder migrasjonspolitikken. Folket har ikke noe ønske om et flerkulturelt samfunn. Vi ønsker «null muslimer». 

For dette høstet Orbán applaus fra publikum på rundt to hundre mennesker på det hippe «Ewerk» på Wilhelmstraße. 

 


Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.