EU ved utenrikssjef Josep Borrell vil innføre nye sanksjoner mot Russland. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB.

Woke-ideologien er kjennetegnet ved en ekstrem moralisme. Det finnes bare ett svar, og andre oppfatninger tåles ikke. Den gjeldende sannhet må være enerådende. Et demokrati har dårlige kår under et slikt system.

Det betenkelige er at dette nå utfolder seg under en krig. EU og USA oppfører seg som om de sitter med trumfkortene, til tross for at alle vet at vi styrer mot en kald vinter. En krigsvinter. Men det er som om politikerne er intetanende om sammenhengen mellom temperaturen i stua, permitteringer og politikken overfor Russland.

Den delvise mobiliseringen var ikke et styrketegn, den var et svakhetstegn. Krigen har gått dårlig fordi Putin behandler sine soldater som bruk-og- kast. Putin styrer et kleptokrati, og kleptokratene spør bare: What’s in it for me?

Derfor skyr russerne innkalling som pesten. Det sies at man har oppsøkt lesesalene på universitetene og hentet ut unge reservister. Det kan være en vandrehistorie, men det er nok til at de som kan, vil ut av Russland. Hva gjør Finland? Stenger grensen.

I hele etterkrigstiden har de som har ligget i Sovjets skygge, måttet ta hensyn til den store nabo. Hverken Finland eller de baltiske stater kunne tirre Sovjet. Denne motsetning går langt tilbake, helt til Tsar-Russland.

Men nå er det som om hensynet og forsiktigheten har slått over i sin motsetning: Russland skal tuktes. Dette sies eksplisitt av amerikanerne. Kyiv sier at før noe skjer, før noen avtale kommer i stand, må Russland straffes. Det høres helt utrolig ut at Putin skal finne seg i å bli stilt for et tribunal og dømmes.

Krigen i Syria varte i åtte år. Assads regime begikk krigsforbrytelser på rekke og rad. Han er så vidt vi vet ennå ikke tiltalt av Den internasjonale straffedomstolen.

Hvis politikerne forlater realpolitikkens verden, hvilken verden befinner de seg i da? Woke-verdenen, der hvor man selv lager regler og straffer.

Men dette er ikke den virkelige verden.

Europa er fortsatt avhengig av russisk gass for å komme gjennom vinteren. Norge har ikke kapasitet til å erstatte den russiske.

Europa og USA fører en stedfortrederkrig. Ukraina ville ikke kunnet hverken forsvare seg eller gå på offensiven uten vestlige våpen.

En slik rolle tilsier aktsomhet: Hvilke kort sitter vi med? Hva er våre svakheter? Hvor er vi sårbare?

Svaret er energi. Men EU oppfører seg som om det ikke er noen kobling mellom straffetiltak, våpen og temperaturen i stua.

Man oppdaget for sent at Putin satt med bukten og begge endene. Nå ser det ut til at man vil gjenta feilen. Man gjør ikke bare Russland, men også russerne, til en paria. Fjerning av monumenter over annen verdenskrig, visumnekt og trussel om å frata Russland plassen i Sikkerhetsrådet går på russisk identitet og nasjonalfølelse.

Ønsker man å gjøre dette til en krig hvor man virvler opp motsetningene mellom slavere og vest-europeere, mellom et avkristnet Europa og ortodokse, et Europa som har invadert Mor Russland to ganger? Alle disse historiske motsetningene er essensen av identitetspolitikk. Ukraina har fjernet navn som Pushkin og Bulgakov fra gater og plasser. Kommunisme var en type woke-ideologi, og den er beslektet med dagens ideologi.

Vekkelser er farlige i politikken.

Putin har vanstyrt Russland, og som vi ser: også militæret. Han overlever kun takket være inntektene fra energi.

Men en woke-krig kan gi Putin den mobiliseringskraft han mangler: Hvis det blir en krig mellom et avkristnet Europa besatt av ideologisk overlegenhet og moralsk renhet som stenger grensene til Russland, kan det tvinge så mange russere i armene på Putin at det blir en ny fedrelandskrig.

Da er russerne i stand til å tåle lidelser som dagens europeere ikke en gang har forestillinger om. Da er det slutt på caffè latte.

Da har vi ikke en gang tatt med Bidens politikk, som med sin nedstengning av olje og gass var med å drive prisene skyhøyt opp lenge før invasjonen. Dette kombinert med trykking av 5000 milliarder dollar måtte skape inflasjonen som nå truer med å utløse en finanskrise av ukjente proporsjoner.

I likhet med børsene i Europa falt også New York-børsene fredag. Det skjer etter at flere sentralbanker denne uken har satt opp rentene og advart om resesjon.

Dow Jones-indeksen falt med 2,7 prosent, mens Nasdaq gikk ned 3 prosent. Den bredere S&P 500-indeksen falt med 2,9 prosent og ligger nå på det laveste nivået hittil i år.

Europeiske aksjer falt like kraftig eller mer etter at en foreløpig rapport antydet at forretningsaktiviteten hadde sin verste månedlige nedgang siden starten av 2021.

FN advarer mot matvarekrise. De vil derfor at sanksjonene på russisk kunstgjødsel skal oppheves.

Russiske landbruksprodukter og kunstgjødsel må ikke hindres i å komme fram til verdensmarkedet for å unngå global matkrise, sier FNs generalsekretær.

– Det er viktig at alle myndigheter og privat sektor samarbeider for å bringe produktene til markedet, sa generalsekretær António Guterres under et besøk i Istanbul.

FN og Tyrkia meklet fram avtaler mellom Russland og Ukraina som åpnet for at millioner av tonn med korn kunne eksporteres fra ukrainske svartehavshavner som Russland blokkerte.

Avtalen garanterer også at Russland kan eksportere sine landbruksprodukter og sin kunstgjødsel, som uansett aldri har vært gjenstand for vestlige sanksjoner.

Guterres peker på at den russiske eksporten fortsatt møtes av hindringer, og han understreket at om ikke kunstgjødsel når verdensmarkedet i løpet av året, kan det bli global matmangel neste år.

– Å få mer mat og kunstgjødsel ut av Ukraina og Russland, er avgjørende for å roe markedene og senke prisen for forbrukerne, sier Guterres. (NTB søndag 21. august.)

Den venstre hånden vet ikke hva den høyre gjør. Det undergraver moralen og styringsevnen. Det er dette som er woke: Moral løsrevet fra virkeligheten.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.