Mark Zuckerberg kom fredag i skade for å røpe at FBI kontaktet Facebook i august 2020 og advarte om at en stor russisk desinformasjonsdump var rett rundt hjørnet. Kort etter avslørt New York Post Hunter Bidens laptop og Big Tech satte foten ned. Etterretningskilder sa den trolig var plantet av russerne.

Zuckerberg sa dette i samtale med Joe Rogan.

“The FBI, I think basically came to us — some folks on our team and was like, ‘Hey, um, just so you know, like, you should be on high alert. There was the — we thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election,” Zuckerberg explained to Joe Rogan. “We have it on notice that basically there’s about to be some kind of dump of — that’s similar to that. So just be vigilant.’”

«FBI, tror jeg i utgangspunktet kom til oss – noen folk på teamet vårt og sa:» Hei, um, bare så dere vet, liksom, dere burde være på høy beredskap. Det var – vi trodde at det var mye russisk propaganda i valget i 2016,» forklarte Zuckerberg til Joe Rogan. «Vi har det på varsel at det i utgangspunktet er i ferd med å være en slags dump av – som ligner på det. Så bare vær på vakt.»

Zuckerberg sa de ikke så noen grunn til ikke å ta advarselen alvorlig.

“We just kind of thought, Hey look, if the FBI, which, you know, I still view as a legitimate institution in this country, it’s a very professional law enforcement,” Zuckerberg continued. “They come to us and tell us that we need to be on guard about something. Then I wanna take that seriously.”

«Vi tenkte bare, hei se, hvis FBI, som du vet, jeg fortsatt ser på som en legitim institusjon i dette landet, er det en veldig profesjonell rettshåndhevelse,» fortsatte Zuckerberg. «De kommer til oss og forteller oss at vi må være på vakt om noe. Da vil jeg ta det på alvor.»

Men dette var ikke FBIs eneste fremstøt for å legge lokk på laptop-storyen. FBI-ledelsen ga agentene ordre om ikke å gjøre noe med laptopen.

I tillegg kontaktet FBI Senatet og ga samme advarsel som til Facebook: Laptopen var plantet av russerne. FBI satt på laptopen og visste det ikke var sant. Det var de som drev med desinformasjon, rett før et valg. De ville at Biden skulle vinne. En slik innblanding fra det føderale politiet er uten sidestykke i amerikansk historie.

While the FBI was communicating with Facebook, the FBI’s  leadership forbade agents from investigating Hunter Biden’s laptop until after the 2020 election was decided, according to whistleblowers that came forward to Sen. Ron Johnson (R-WI). The whistleblowers said the FBI did not want to investigate the laptop because it was afraid public disclosure would alter the outcome of the 2020 election:

Mens FBI kommuniserte med Facebook, forbød FBIs ledelse agenter å undersøke Hunter Bidens bærbare datamaskin før etter at valget i 2020 ble avgjort, ifølge varslere som henvendte seg til senator Ron Johnson (R-WI). Varslerne sa at FBI ikke ønsket å undersøke den bærbare datamaskinen fordi de var redd offentlig avsløring ville endre utfallet av valget i 2020:

 

https://www.breitbart.com/politics/2022/08/27/fbi-does-not-deny-it-warned-facebook-imminent-dump-russian-propaganda-before-hunters-laptop-story-broke/

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.