De første dommene har falt etter de voldsomme opptøyene som rystet Sverige i påskehelgen. Fem menn, alle utenlandske statsborgere, er dømt til fengsel av tingrettene i Örebro og Solna. To av dem er også dømt til utvisning.

Fire menn er dømt for å ha deltatt i opptøyene som fant sted i Örebro langfredag. De dømte er Hussein Al-Maliki (opprinnelig fra Irak), Abdullahi Ibrahim (Somalia), Ali Kafarnawi og Hussain Kafarnawi (begge fra Syria). Ibrahim har også svensk statsborgerskap.

Al-Maliki og Ibrahim er dømt for grov sabotasje av blålysaktiviteter og vold mot en tjenestemann, til 5 år og 6 måneders fengsel for Al-Maliki og 4 år og 6 måneders fengsel for Ibrahim. Ali og Hussain Kafarnawi er kun dømt for grov sabotasje av blålysvirksomhet med 4 års fengsel og 4 år og 6 måneders fengsel som straff. Alle fire vil også være erstatningspliktige overfor saksøkerne. Ali og Hussain Kafarnawi vil også bli utvist på livstid etter soning:

«Återreseförbudet ska utifrån gärningens allvar gälla utan tidsbegränsning», skriver Örebro tingrett i sin dom.

«Visste ikke at det var ulovlig»

Rasmus Paludan hadde fått tillatelse til å demonstrere og brenne Koranen i flere svenske byer i påsken. Demonstrasjonen 15. april skulle holdes i det innvandrertette området Vivalla i Örebro, klassifisert av politiet som et «særlig sårbart område», men den ble flyttet av politiet til den sentralt beliggende Sveaparken. Selv om demonstrasjonen ble flyttet, brøt det ut voldelige opptøyer som varte i flere dager. I dommen skriver Örebro tingrett følgende om opptøyene:

«Våldet har bestått i omfattande stenkastning, sparkar, slag med tillhyggen m.m. riktat mot såväl polismän som hundar och fordon. Det kastas även bangers, tegelpannor och andra lösa föremål mot polismän och polisfordon, varav fyra fordon också senare har avtvingats polisen och/eller satts i brand. Folksamlingen har även forcerat polisens olika avspärrningar i form av avspärrningsband och kravallstaket.»

Ifølge tingretten har alle de tiltalte gjort seg skyldig i steinkasting mot politiet. Mennene er også dømt for å ha brutt politisperringer og kastet sikringsgjerder mot politibiler, samt for å ha «opptrådt aggressivt» og for verbalt angrep på politifolk. Bevisene har bestått av massevis av bilder og videoer fra opptøyene, hvor mennene er identifisert.

Mennene har imidlertid hevdet at de aldri hadde til hensikt å skade noen gjennom sine handlinger, og en av mennene skal ha forsvart seg med å hevde at han ikke visste at det var ulovlig å kaste stein mot politifolk.

Aktor fornøyd

Aktor Per-Erik Rinsell opplyser at han er fornøyd med dommen.

– I stora delar tycker jag att det är en bra dom. Den är välskriven, den är noggrann, man prövar alla mina påståenden noggrannt. Man håller med i mycket, men tycker att vissa saker inte är bevisade, vilket jag kan förstå, sier Rinsell til Samnytt.

Per-Erik Rinsell er spesielt fornøyd med at retten sa seg enig i straffeklassifiseringen av grov sabotasje mot blålysvirksomhet og ikke klassifiserte det som den mindre alvorlige forbrytelsen voldelig opprør.

Dommen vil imidlertid bli anket av advokat Torbjörn Marell, som representerer en av de domfelte. Ifølge SVT Örebro viser Marell til at en 34 år gammel mann som ble siktet etter påskeopptøyene i Rinkeby, fredag ​​ble dømt til kun seks måneders fengsel i Solna tingrett. Kriminalklassifiseringen var der mindre alvorlig voldelig opprør, til tross for at han var siktet for lignende handlinger. Ifølge tiltalen var mannen pådriver eller leder av en folkemengde som hadde til hensikt å bruke makt mot politiet.

– Om man läser lagtexten våldsamt upplopp är det ungefär som att lagstiftaren har sett Sveaparken framför sig, det är exakt det som hände i Sveaparken. Det är våldsamt upplopp, blåljussabotage avser en annan typ av situation, sier Torbjörn Marell til SVT Örebro.

Flere dommer er ventet

Sabotasje mot blålysvirksomhet er en kriminalitetsklassifisering som trådte i kraft 1. januar 2020. Det kan dreie seg om å angripe eller på annen måte forstyrre politi, redningstjeneste eller ambulansepersonell for å vanskeliggjøre det eller hindre utryknings- eller ordensvirksomhet. Den som gjør dette, kan bli dømt til fengsel, og straffeskalaen går helt opp til livstid.

Av de 100 personene som så langt er identifisert i forbindelse med opptøyene, som rammet flere svenske byer, er drøyt 40 mistenkt for grov blålys-sabotasje. Selv om fem menn nå har fått dommen sin, pågår etterforskningen fortsatt, og ifølge Polismyndigheten venter flere dommer.

– Vi har ett väldigt bra utredningsarbete som pågår och som nu börjar ge resultat. Vi har för närvarande 100 personer identifierade som är misstänkta för brott och ytterligare upp till 200 kommer att kunna identifieras och utredas för brott, säger Jonas Hysing, nationell kommenderingschef, i Polisens pressmeddelande.

Ifølge dommen i Örebro tingrett ble 71 politifolk skadet under påskeopptøyene, 50 av dem så alvorlig at de måtte oppsøke lege. I tillegg har 64 politifolk meldt fra om at de er psykisk påvirket. Rasmus Paludan startet aldri sin demonstrasjon i Sveaparken og var aldri på stedet.Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.