LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ha SV inn i regjeringen. Tiden er inne for en flertallsregjering, fastslår Følsvik.

I sin tale til LO-kongressen mandag utfordret Følsvik Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget, men i regjering, sa Følsvik, til applaus fra salen.

– Mer enn noen gang så trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar.

Følsvik har hele tiden ønske et samarbeid mellom Ap, SV og Sp i regjering, men nå er det ekstra prekært, mener hun. Bakgrunnen er alle krisene, Følsvik nevner energikrisen, krigen i Ukraina og flyktningstrømmen den medfører, råvaremangel, forstyrrelser i leveransekjedene og risiko for en global matkrise.

– Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på hva dette kan føre med seg på sikt, sier Følsvik til NTB.

– Vi mener at slik situasjonen er nå, med den krisen vi står i, så mener vi at en flertallsregjering er det beste. Og da er det disse tre partiene – Ap, Sp og SV – vi mener bør finne sammen.

LO-lederen tror en flertallsregjering vil bli godt mottatt av velgerne, som opplever usikre tider og søker etter trygghet.

Man kan jo spørre seg om enda mer klimatiltak er det befolkningen etterspør, i en situasjon hvor nettopp klimatiltak har gjort kraftige innhugg i kjøpekraften til den samme befolkningen.

Lønnsoppgjøret: LO og NHO snubler i sitt eget gnål om «grønt skifte»

Strømprisen er i dag på 1,77 kroner/KWh i de sørlige delene av landet. Inflasjonen er merkbar, særlig på strøm, bensin og matvarer. Selv om myndighetene liker å gi krigen i Ukraina skylden, så vet alle at krisene oppsto før krigen.

Fløsvik virker forvirret over at politikere med ulike politiske standpunkter kommer med ulike budskaper. Det fremstår som hun ønsker mer ensretting.

– Jeg tror de budskapene som kommer nå, kan være forvirrende for folk. Det kommer fra høyresiden, og det kommer fra venstreside, og det kan være vanskelig å se retningen på det regjeringen kommer med, fordi det kommer så ulike budskap fra begge sider. Jeg tror det hadde vært enklere for folk å se den politiske retningen med en flertallsregjering.

LO ble skapt for å jobbe for arbeideres rettigheter. Nå er de en del av det store maktapparatet, hvor ledere med millionlønn fokuserer på klima, innvandring og boikott av Midtøstens eneste demokrati.

Det er ikke sikkert at befolkningen er så begeistret.

Heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre virker særlig positiv.

– Dette er ikke nært forstående. Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har, og det gjør vi. Så får vi ta det som det kommer, sier Støre til NTB.

Fungerende SV-leder er ikke avvisende, men stiller klimakrav.

– Om regjeringspartiene har erkjent at det er helt nødvendig å få en tydelig kurs for landet som tar fatt i vår tids største utfordringer – forskjellene og miljø, så er vi klar for de samtalene.

Sp-leder Vedum er klar på at han ikke vil ha SV i regjering. Særlig på grunn av forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Jeg mener også at vinteren har vist hvor bra det er at Sp og Ap styrer sikkerhetspolitikken, som er tydelige på Nato-medlemskap og samarbeid med allierte. Vi har ikke hatt indre spenninger rundt den situasjonen vi har vært i, men å ha kontakt med våre allierte og å være en stabil partner, sier han til VG.

– SV valgte å reise selv i september på bakgrunn av deres politiske vurderinger. De er like i dag. Det er ingen grunn til å ta opp igjen det, sier Vedum.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.