Prisen på drivstoff er høy: På YX på Hvalstad i Asker er både bensin- og dieselprisen rett under 23 kroner den 7. mars 2022. Foto: Lise Åserud / NTB.

Myndighetene skylder på internasjonale priser på strøm, olje og gass, men det er noe som ikke stemmer. Økningen i energiprisene er politisk styrt – det har lite med en naturlig markedsutvikling å gjøre.

Norske regjeringer har med uforståelige og feilslåtte beslutninger, eller i solidaritet med feildisponeringer i EU og ikke minst Tyskland, beredt grunnen for den norske energikrisen. Nå håver staten inn på bekostning av eget folk og næringsliv, en stat som dessverre ikke er kjent for å prioritere eget folk og land. Det lukter globalisme og nasjonal katastrofe av alt sammen, og det kan unektelig se ut til at våre folkevalgte lenge har gått på akkord med vårt lands grunnlov.

Dagens regjering sitter stille og ser på at det nå inndras enormt med kjøpekraft fra norske husholdninger, og at næringsdrivende påføres store underskudd, bekymringer og konkurser på grunn av ekstreme priser på de fleste energikilder. Strøm, bensin, diesel, gass og ved er på kort tid blitt ufattelig mye dyrere. Det er mulig å skåne næringslivet og befolkningen for denne påkjenningen i energilandet Norge, men regjeringen synes rent ut uvillig.

Unnskyldningene er tynne. De skylder for eksempel på krigen i Ukraina, men de norske energiprisene eksploderte lenge før krigen startet, og den internasjonale oljeprisen er den samme som i 2012.

Oljepris pr. fat Pumpepris bensin Pumpepris diesel
April 2012 106 dollar 14 kroner 13 kroner
April 2022 106 dollar 23 kroner 23 kroner

 

Som en sekundærfølge av økningen i energiprisene går de fleste andre priser også opp. Vi får inflasjon og korresponderende renteøkninger, som legger sten til byrden for mange.

Demokratene mener at det er en hensikt med dette som ikke blir klart kommunisert, og som ikke tjener det norske folk. Det minner faretruende om et trekk på vei mot FNs behørig annonserte Agenda 2030 og World Economic Forums (WEF) «Great Reset».

Energikrisen føyer seg inn i rekken av det mange av oss oppfatter som konstruerte kriser som skal få etablerte og bærekraftige samfunn til å knele i panikk, så som «klimakrisen» og år med unntakstilstand på grunn av en opphausset «pandemi». Slik utjevnes «globale forskjeller», nasjoner vakler, og den globale maktbalansen forskyves.

Som kjent er målet ifølge WEF at vi ikke skal eie noe og være «lykkelige» i 2030. Vi skal også være styrt av en suveren og udemokratisk «verdensregjering» bestående av verdens mektigste og mest kyniske kapitalister – dvs. NULL demokrati. Befolkningen ønskes digitalt kontrollert og styrt. Vi skal få hver vår unike QR-kode som skal gjøre oss kontrollerbare via digital sporing/QR-registrering og ansiktsgjenkjenning.

Dette er ikke lenger en konspirasjonsteori, men et uttalt mål, og implementeres allerede i ulike land. Eksempelvis synes digitale vaksinepass, som det virker påfallende viktig å innføre uten troverdig grunn, å være et utmerket kontrollmiddel for langt mer enn å sjekke vaksinestatus – for øvrig for vaksiner som beviselig ikke virker som vaksiner, men som byr på mulighet for en rekke uheldige og farlige bivirkninger.

Som vi har advart om, er disse planene en katastrofe for Norge. At vi i dag har både et stortingsflertall, et kongehus og mange sentrale byråkrater som synes å jobbe for denne agendaen, er en uhyrlighet. Demokratene vil at Stortinget og regjeringen snarest begynner å sette Norge først, og slutter å ta ordrer fra utenlandske aktører. Både FN, EU og WEF er slike aktører. De er fullstendig udemokratiske, de har nå en finger med i svært mye av det som skjer her til lands, og de er ikke opptatt av det norske folks ve og vel.

Stortinget kan begynne med å gå ut av Paris-avtalen, forkaste Norges utopiske «klimamål» og satse våre investeringsmidler på bedre infrastruktur, forsvar og velferd, samt realistisk og bærekraftig industri- og næringsutvikling. Blant annet er jordbruk, fiske, oljeindustri og ulike foredlingsindustrier forsømt i lang tid. Norge har en skremmende lav selvforsyning på det aller meste. Mange næringsdrivende sliter og virksomheter avvikles, eksempelvis i jordbruket. Også stadig flere norske husholdninger har det vanskelig, ikke minst våre eldre og uføre.

Nå må det bli slutt på vanstyret mens det enda er mulig å redde Norges økonomi, suverenitet, sikkerhet og velferd! Norske politikere og andre samfunnstopper må slutte å dilte etter gjengen i Davos, og tenke selv, til det beste for folk og land!

De problemer som vi nå ser vokse seg store for Norge, kan regjeringen og Stortinget når som helst avverge lett. Men de synes altså ikke å besitte vilje til det. Derfor er det svært viktig at Demokratene får innpass i folkevalgte organer så fort som mulig, som den motstemmen vi er når det gjelder å ofre vårt land for et globalistisk og høyst tvilsomt «greater good».

 

Geir Ugland Jacobsen. Foto: Privat.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.