Norges forsvarsevne er svekket, mener FrP. For å bygge den opp, vil de ha flere inn i førstegangstjenesten og styrke Forsvaret ut over Natos 2-prosent-mål.

– Krigen i Ukraina viser at vi ikke kan ta freden for gitt. Norge har bygget ned Forsvarets stridsevne siden Sovjetunionens kollaps. Arbeidet med styrkingen av Forsvaret må starte nå, sa partileder Sylvi Listhaug på FrPs landsstyremøte i helgen.

Partiet vedtok å øke utdanningskvotene ved Forsvarets skoler for å gi flere mannskaper til forsvarsgrenene og Heimevernet, i tillegg til en styrking av cyberforsvaret.

– Man må være forberedt på at vi kommer til å se ytterligere aggressiv atferd fra Russland mot internett og internasjonal digital infrastruktur, sier Listhaug.

Flere tilfluktsrom

Partiet ble også enig om at kapasiteten for tilfluktsrom og andre beskyttelsestiltak må gjenoppbygges.

En oversikt fra NRK tidligere i mars viser at Norge ikke har bygd nye tilfluktsrom på over 20 år, og at rommene som finnes, kun har plass til 2,5 millioner mennesker.

I likhet med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) vedtok FrP å øke landets matvareberedskap og kornproduksjon.

Vil fjerne bistand

Som en del av sanksjonene mot Ukraina-krigen vil partiet vurdere bistanden til land som stemte imot at FN skulle fordømme Russlands invasjon.

– Det må vurderes å stoppe bistandsmidler til disse landene, og det bør vurderes å stanse bistandsmidlene til de landene som avsto fra å ta stilling til FNs resolusjon, sier Listhaug.

Partiet ønsker derimot å øke bistanden til Ukraina.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.