Hans Andreas Limi på landsmøtet til Fremskrittspartiet på Gardermoen søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

FrP er positive til tonen i regjeringens forsvarspakke, men stiller spørsmål ved finansieringen. Her er det mye som er ubesvart, ifølge FrP-nestleder Limi.

Fremskrittspartiets landsmøte avholdes denne helgen, og der diskuteres også den internasjonale sikkerhetssituasjonen og Støre-regjeringens planer om styrking av Forsvaret.

Partiet er i store trekk positivt innstilt til planene, men mener det hele står og faller med hvordan finansieringen legges opp.

– Vårt fremst mål i forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret er en forpliktende finansiering, sier første nestleder Hans Andreas Limi.

Han legger til:

– Jeg tror alle må innrømme at vi ble ganske positivt overrasket over den rammen som regjeringen legger opp til, 600 milliarder kroner, sier Limi, som også er partiets finanspolitiske talsperson.

Men bildet er ikke udelt positivt, sett med FrP-øyne. Man er redd for at det skal bli mye fagre visjoner, og lite realiter i den andre enden:

– Det er åpenbart noen svakheter i det som regjeringen foreslår, og det vil vi påpeke, men det viktigste er å få en forpliktelse rundt finansieringen, fortsetter han.

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve melder om saken.

Limi mener regjeringen så langt har vært vage på nettopp finansieringen og sier FrP er villig til å bruke oljepenger om nødvendig for å sikre at Forsvaret får det som trengs.

Stort løft

Regjeringen har sendt et forslag til Stortinget som innebærer et massivt løft for Forsvaret, både når det gjelder utstyr og personell. Stortinget skal behandle saken før sommeren.

Partiets landsmøte vedtok søndag en uttalelse med en bestilling til stortingsgruppa om å sikre forpliktende finansiering for hele planperioden, med vekt på de fire første årene.

Ungdomspartiet ønsket å stryke en setning om å bruke oljepenger, om nødvendig, men fikk ikke landsmøtet med seg.

Vedtaket tar også til orde for å kjøpe en ekstra ubåt (så totalen blir seks), to NASAMS-systemer, et langtrekkende luftvernsystem og en ekstra innsatsstyrke i Heimevernet, og å styrke dronekapasiteten.

Ifølge FrP selv har forsvar og sikkerhet lenge vært en viktig sak for partiet. Enkelte vil påpeke at dette ikke fremsto som like viktig da da FrP nylig satt i en borgerlig regjering.

Men nå frontes dette nokså tydelig, med vekt på økonomien:

– Vi kommer til å ha våre krav inn i forhandlingene, men det aller viktigste er å få en forpliktelse rundt finansieringen, gjentar Limi.

– Får vi til det, så blir ikke Forsvaret en sånn politisk kampsak. Da har vi etablert en bred politisk enighet om at dette må vi bare gjennomføre, sier han videre.

Limi sier de er innstilt på å bidra konstruktivt til forhandlingene fremover.

Fremskrittspartiet har spesielt pekt på behovet for et luftvernbatteri for å beskytte hovedstaden, som regjeringen ikke har lagt inn i sitt forslag.

Russernes krigføring i Ukraina har vist at det der hyppig  bombes sivile mål, og beskyttelse av byer og tettsteder kan derfor anses like viktige som beskyttelse av militære objekter.

Står bak Ukraina-forlik

Limi viser til Nansen-programmet for Ukraina, som alle partiene stiller seg bak, og som betyr 75 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina over fem år.

Han mener partiet er urokkelig på dette punktet, uansett politisk partiutvikling her i landet fremover.

– Selv om det skulle skje at det blir et annet flertall ved valget neste år og et regjeringsskifte, så ligger den forpliktelsen i bånn. Og det er det samme vi må få til for Forsvaret, sier Limi.

Les også: 

Listhaug gjenvalgt uten motkandidat: Stående applaus

Bestill fra Document i dag:

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Husk å støtte Document:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.