Joe Biden holdt tirsdag sin aller første State of the Union, altså en tale om nasjonens tilstand. Den tradisjonsrike talen har en lang historie, helt tilbake til Thomas Jefferson.

Innledningsvis fokuserte Biden på splittelsen internt i USA.

Last year COVID-19 kept us apart. This year we are finally together again.

Sammen igjen? Inkluderer dette dem som avskrives som hjemlige terrorister fordi de misliker at barna indoktrineres i kritisk raseteori og moderne kjønnsideologi? Hva med soldatene (og alle andre) som har mistet jobben fordi de ikke vil vaksinere seg?

Tonight, we meet as Democrats, Republicans and Independents. But most importantly as Americans.

With a duty to one another to the American people to the Constitution.

Over 2 millioner har strømmet inn i landet etter at Biden i praksis åpnet grensen for fullt i sør. USA er ikke lenger selvforsynt med energi. Inflasjonen øker. Rundt 100.000 amerikanere dør av fentanyl, produsert i Kina og ført inn i USA via de åpne grensene i sør.

And with an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny.

Biden samarbeider med Big Tech og andre for å redusere frihet og innføre tyranni.

Ukraina

En betydelig del av talen omhandlet krisen i Ukraina. Her tegnet Biden opp en hard linje, og er utvetydig i sin støtte til Ukraina. Han sier at diktatorer som ikke må betale prisen for sin aggresjon, bare vil fortsette.

Let each of us here tonight in this Chamber send an unmistakable signal to Ukraine and to the world.

Please rise if you are able and show that, Yes, we the United States of America stand with the Ukrainian people.

Throughout our history we’ve learned this lesson when dictators do not pay a price for their aggression they cause more chaos.

They keep moving.

Biden fremhever sine diplomatiske prestasjoner, og sier at de har brukt flere måneder på å bygge opp en koalisjon av frihetselskende nasjoner fra Amerika, Asia, Europa og Afrika.

Konklusjonen er klar: Putin må holdes til ansvar.

We countered Russia’s lies with truth. And now that he has acted the free world is holding him accountable.

Så fortsetter han å fortelle hvordan de skal ramme russisk økonomi og konfiskere russiske privatpersoners eiendom. Han sa også at USA vil støtte Ukraina med en milliard dollar.

Men USA skal ikke sende soldater inn i Ukraina.

Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO Allies – in the event that Putin decides to keep moving west.

Biden er krystallklar på at hver tomme av NATOs territorium skal beskyttes. Han erklærte også, som forventet, at USA stenger sitt luftrom for russiske fly.

Samtidig sa Biden at han vil forsøke å begrense skadevirkningene krigen har for amerikansk økonomi.

Tonight, I can announce that the United States has worked with 30 other countries to release 60 Million barrels of oil from reserves around the world. These steps will help blunt gas prices here at home.

Det er litt påfallende at Biden plutselig skal forsøke å redusere drivstoff- og energiprisene etter han så lenge har snakket om The Green New Deal og gjort tiltak som har hatt motsatt virkning.

Pandemien

Deretter snakker Biden om hvor krevende pandemien har vært, og klarer selvsagt å klemme inn noe om Scranton. Han uttrykker forståelse for hvor vanskelig amerikanere har hatt det.

Men det er jo tiltakene, nedstengningene, vaksinekravene og slike ting som har vært hovedproblemet for de aller fleste? Selvsagt har mange dødd med påvist covid-19, men hvor mange som døde av Covid-19 spesifikt, vet man egentlig ikke.

Biden skrøt så av sin «American Rescue Plan», som blant annet inneholder disse blanko-sjekkene til folk som mange mener har ført til store problemer for næringslivet, som skriker etter folk mens potensielle medarbeidere foretrekker å holde seg hjemme på statens regning.

Men Biden lever i en fantasiverden, og sier om planen:

And it worked. It created jobs. Lots of jobs.

In fact—our economy created over 6.5 Million new jobs just last year, more jobs created in one year than ever before in the history of America.

Han skryter av en økonomisk vekst på 5,7 prosent.

Men dette må ses i sammenheng med to ting: For det første handler det om en gradvis gjenåpning, hvor nedstengte bedrifter kunne åpne opp igjen. Dette øker selvsagt både antallet jobber og den økonomiske veksten.

Dessuten hjelper det ikke så mye med vekst når prisene skyter i været. Inflasjonen er høyere enn veksten.

Så kommer et avsnitt om skattepolitikk og andre velferdstiltak. Han fremhever den gigantiske infrastrukturpakken, som i stor grad handler om helt andre ting enn klassisk infrastruktur, og som skal gjenoppbygge USA.

Building Back Better, altså.

Biden skal vinne den økonomiske krigen mot Kina ved hjelp av velferdstiltak, trykking av penger og åpne grenser, virker det som.

We’re going to have an infrastructure decade.

It is going to transform America and put us on a path to win the economic competition of the 21st Century that we face with the rest of the world—particularly with China.

As I’ve told Xi Jinping, it is never a good bet to bet against the American people.

Det er vel ledelsen i Washington Jinping vedder imot?

Biden lover videre å kjøpe amerikanske varer og hjelpe amerikanske arbeidere.

Han ramser opp ulike selskaper som investerer i høyteknologi i USA, deriblant fabrikker som skal produsere halvledere, og sier han skal avvikle The Rust Belt. 

There’s something happening in America.

Just look around and you’ll see an amazing story.

Inflasjonen tynger, dette må Biden innrømme. Han vil bekjempe dette ved å øke produksjonen på hjemmebane.

I call it building a better America.

Du kan lese hele talen via denne linken, den blir for lang å omtale i sin helhet. Du kan også se talen nedenfor.

Noen eksempler på reaksjoner fra både venstresiden og høyresiden.

9:52 P.M. — Far-left cranks are not impressed with Biden’s speech:

9:53 P.M. — GOP Rep. Brian Mast seemingly responds to Biden calling for police to be funded — not defunded:

Biden Delivers State of the Union Address Amid Multiple Crises

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.