«I tider med universelt bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonær handling.» George Orwell. Voltaire: «For å finne ut hvem som styrer over deg, finn ut hvem du ikke kan kritisere.»

Er de som kritiserer Covid-19-vaksinene vår tids revolusjonære? FaceBook forteller oss tydelig hva vi ikke kan mene noe om ved automatisk å klistre opp merknader på poster som taler imot vaksinering. Der kan det stå at dette er faktasjekket og funnet feil. Makten bak FaceBook og nyhetsmedienes faktsjekkere kan spores tilbake til medlemmer av Word Economic Forum, som igjen har stor innflytelse på WHO. Bill Gates er en av storaktørene på informasjons–  og farmasi-arenaene.

Hvem som egentlig står bak massevaksineringen, er ikke lett å se, men det siver ut informasjon fra flere hold. De som snuser på annen informasjon enn det som kommer fra helsemyndigheter og massemedia, blir stemplet som konspirasjonsteoretikere, som om det ikke er legitimt å ha teorier om mulige konspirasjon.

Dr. Reiner Fuellmich er en tysk advokat med lang erfaring fra saker mot de store finansinstitusjonene nasjonalt og i engelskspråklige land. I ca. ½ år har han arbeidet for å få til noe tilsvarende Nürnbergprosessen etter 2. verdenskrig for å få belyst tiltakene som blir praktisert mot Covid19, og da særlig massevaksineringen.

I en video publisert 10. januar 2022 på Rumble-kontoen Perspektiv, forteller Fuellmich til journalist Jesper Johansson at han de siste 3–4 månedene har samla nærmere 50 jurister i tillegg til helseeksperter. De ønsker å etablere en struktur der de kan få til å håndtere tematikken.

Fuellmich har støtte fra Robert Kennedy jr., som er ekspert på American Grand Jury Investigation. Det er en amerikansk tilnærming mot tungt kriminelle. De samler og presenterer beviser for en jury uten at de mistenkte vet om det. Fuellmich sitt team vil ha publikum som jury. Folket skal avgjøre om de har nok bevis til å reise tiltale. Dommere skal delta for å belyse det juridiske. Fuellmich forventer at prosessen tar ca. 8 dager. De antar å starte opp om ca. 2 uker fra 14. januar (det ble 6. februar).

Prosessen blir sendt over elektroniske plattformer, så her har vi muligheten til å være med på en historisk begivenhet. Aktørene ønsker at så mange som mulig skal se de aktuelle faktaene de mener å ha for å stille til ansvar de som står bak noe som kan være en dødbringende prosess mot menneskeheten.

Dr. Michael Yeadon er en av vitnene.  Han oppnådde høy tillit hos Pfizer, der han hadde hovedfokus på respiratoriske lidelser. Wikipedia skriver at han er en britisk anti-vaksine-aktivist og pensjonert farmakolog som har tiltrukket seg oppmerksomhet på falskt grunnlag, og at han er en konspirasjonsteoretiker.

Et annet vitne er Peter McCullough, en amerikansk spesialist på hjerte-kar-lidelser. Han har gode erfaringer med å behandle Covid i startfasen heller enn å vaksinere. Spikeproteinet i vaksinene skal ifølge han ha i seg en genetisk kode som kan være dødelig. Han viser til Journal of the American Heart Association sin artikkel 8.11.21, der de uttrykker bekymringer for konsekvenser av vaksinen når det gjelder hjerte– og karsykdommer.

Det har vist seg at gutter og unge menn er særlig utsatt for hjertebetennelse, en sykdom som tidligere har vært typisk for eldre mennesker.

Covid19– vaksinene blir produsert av færre firmaer, men har produsert flere partier av varene enn andre influensa-vaksiner. Team Enigma består av erfarne, politisk uavhengige forskere fra flere land. De fikk mistanke om at det var ulike komponenter i de forskjellige vaksinepartiene, noe som gir grunn til nærmere etterforskning. Det spekuleres i om små ulikheter i vaksinene har blitt gjort for at ikke de samme konsekvensene skal komme samtidig.

I løpet av mer enn 10 år har de eldre vaksinene blitt produsert i 22.224 partier med 9429 registrerte alvorlige bivirkninger og 906 døde. Covid19-vaksinene har blitt produsert i 24.945 partier med 47.239 alvorlige bivirkninger og 7335 døde. Informasjon om skadevirkninger på howbad.info:

Obcervations

  • There is considerable variation in the number dying per 100,000 vaccinated. Some states have 16 x the death rate compared to others.
  • Red states tend to cluster towards the top of the chart, whilst blue states cluster towards the bottom.
  • Red states occupy 6 of the 7 highest ranking positions for deaths per 100,000 vaccinated

 

Fuellmich med flere spør: Er Covid19–strategiene, og særlig vaksinene, en del av WEF og Klaus Schwab sin agenda 2030? Er befolkningsreduksjon en del av deres planer for å redde jorden vår fra destruksjon og lidelser? Dette er helt klart teorier om konspirasjoner mot menneskeheten. Det skal bli spennende å følge prosessen som etter all sannsynlighet vil komme i slutten av januar. I tillegg er det spennende å se hvilken medieoppmerksomhet dette får.

Home

https://www.weforum.org/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.