Stortingets etterlønnsordning er ikke blitt ettergått grundig nok, sier Riksrevisjonen.

Dagens Næringsliv har de siste ukene omtalt urettmessige utbetalinger av etterlønn og mangelfull kontroll. Mandag sier ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby i Riksrevisjonen at de kunne sett nærmere på etterlønn.

– Samtidig vil jeg understreke at revisor ikke kan se på alt. Etterlønnsordningen er viktig for tilliten til Stortinget, men i regnskapene er det en svært liten del av kostnadene, sier Jarlsby til avisa.

Det var først i 2018 at Riksrevisjonen kom med kritikk overfor Stortingets administrasjon vedrørende kontroll av etterlønn, til tross for at administrasjonen erkjente svakheter og mangler knyttet til generell internkontroll overfor Riksrevisjonen i 2010.

Svakhetene og feilene har ifølge ekspedisjonssjefen «ikke vært store nok til at vi kan kalle dem vesentlige».

– Når vi bestemmer hva vi skal gå i dybden på, er det ut fra en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det handler rett og slett om prioritering. Men i lys av det som har skjedd, kan det tenkes at vi burde ha iverksatt en grundigere revisjon tidligere på dette området, sier Jarlsby.

Les også:

Et land uten styring og retning

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.