Foto: Andreas Haldorsen / Wikimedia Commons.

Til nå har stortingsrepresentanter fått krav om tilbakebetaling når de får urettmessig etterlønn. Nå sier stortingsdirektøren at det kan få andre konsekvenser.

– Det som jeg må legge til grunn, er de rettsreglene vi har. Det er en helhetsvurdering ut fra de, alvorlighetsgraden i saken og mistanke om straffbare forhold, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til Dagens Næringsliv.

Flere tidligere stortingsrepresentanter har latt være å si fra til Stortinget om at de har annen jobb og inntekt, mens de har mottatt etterlønn fra Stortinget. Hittil har dette resultert i at de får krav om å betale penger tilbake, tidvis store summer. Ifølge DN er dette beløp som folk som får andre betalingskrav fra det offentlige, ville fått fengselsstraff for.

– Så langt har vi konkludert med krav om tilbakebetaling i disse sakene, men vi har fortsatt saker som ikke er lukket. Og Riksrevisjonen skal nå inn i disse sakene bakover i tid. Det innebærer at vi kan ikke utelukke anmeldelser, selv om det har skjedd en tilbakebetaling, sier Andreassen.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.