– Når det går på drift av domstolene og rettspleie, da begynner det å bli alvorlig. For samfunnet er det verre at Domstolsadministrasjonen ikke har dette på stell enn at en kommune slurver litt med noen dokument, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket til Klassekampen.

Han mener at det ut fra dokumentasjonen som er funnet, er grunn til å stille spørsmål ved om man kan stole på dokumentasjonen fra domstolene.

– Her er det ingen som har slurvet. Det er ni pålegg. Det er veldig mye, fortsetter Reithaug.

Gjennomgående mangler

Arkivverket mener DA har gjennomgående mangel på dokumentasjon knyttet til forvaltning av arkiv og data: Det finnes ingen arkivplan, ingen internkontroll, flere rutinar mangler, det er uklart hvem som har ansvar for arkivering.

Tilsynet finner det også urovekkende at det ikke kan legges fram dokumentasjon som viser hvordan arkivsystem blir brukt og kontrollert, ifølge Klassekampen.

Avdelingsdirektør Jann Ola Berget skriver i en e-post til avisen at de «tar påleggene etter tilsynet fra Arkivverket på største alvor, og har igangsatt arbeidet med å etterkomme påleggene».

Varslede tilsyn

Arkivverket kontrollerer at kommuner og statlige organ har orden med sine arkiv, som er der offentlige dokument blir journalført og arkivert. I fjor ble det utført 65 tilsyn.

Det er planlagt like mange i år, og 37 kommuner og 28 statlige virksomheter får tilsyn. Arkivverket retter i 2022 søkelyset mot helse- og justissektoren, opplyser etaten. Årsaken er at Arkivverket tidligere har funnet alvorlige avvik i håndteringen av bevismateriale.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.