Et høringsforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i loven som regulerer politikeres uttreden fra regjeringsapparatet.

Departementet skriver i høringsnotatet at det ønsker at personer skal kunne gå fra politikken eller en jobb i offentlig forvaltning til en jobb i privat næringsliv, eller motsatt, men at det vil skjerpe reglene for disse overgangene.

– Dette handler om tillit til det politiske systemet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Dagens Næringsliv.

Avisen har tidligere gjennomført en undersøkelse hvor det kom fram at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere har begynt i nye jobber og verv, uten å melde fra til Karantenenemnda.

Kommunaldepartement peker i høringsforslaget på at det er viktig å sikre at slike overganger fra politiske stillinger ikke «fører til at informasjon misbrukes eller til at noen får særlige konkurransefordeler, eller at det oppstår mistanke om dette».

Blant endringene er en utvidelse og styrking av politikernes informasjonsplikt. Departementet vil også senke terskelen for å kunne ilegge overtredelsesgebyr som følge av regelbrudd.

– Vi vil gjøre en del endringer, og sender derfor dette på høring. Så skal det balanseres mot betydningen av at flinke folk kan søke seg til verv og ta politiske stillinger. Det er viktig med mobiliteten som ligger i at du kan gå mellom politikk og næringsliv. Vi må ha en god balanse og regler som treffer, sier Gram.

Karanteneloven gjelder for embetsmenn, statsansatte og politikere. I høringsnotatet kommer det fram at noen av endringene kun vil gjelde for politikere.

Saken er på høring fram til mars.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.