Betingelsene i kraftavtalene mellom europeiske land må reforhandles, mener Norsk Industri.

– Energi er ikke en vare som øl, poteter eller bananer. Det er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til å styres av rene markedsmekanismer, sier direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til Klassekampen.

Han mener den ekstreme situasjonen med høye strømpriser vil bety at alle land vil konsentrere seg om sin egen energiforsyning.

– Vi må ha en gjennomgang av avtalene med andre land for å sikre at vi har tilstrekkelig kontroll over energien, sier Lier-Hansen.

Dagens samarbeid med EU og kraftavtaler med Storbritannia tillater ikke Norge å begrense krafteksporten for å regulere ekstreme priser eller av hensyn til industrien. Lier-Hansen mener myndighetene ikke bør tillate flere utenlandskabler slik avtalene er i dag.

– Vi kan ikke ensidig bryte avtaler, men på sikt må vi ha et annet regime, som gir det enkelte land mer kontroll over egne energiressurser. Det er en diskusjon som må skje i hele EU.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.