Ære være sykepleierne. De har sannelig litt av en jobb. Slik sett er det ikke rart at sykefraværet har økt under pandemien. Men når helsedirektør Guldvog nå antyder mulig vaksinetvang for helsearbeidere, ville det vært interessant å få vite hvor mange sykedager vaksinene har forårsaket.

NTB har saken som reiser flere spørsmål enn den gir svar:

Det legemeldte sykefraværet for sykepleiere på sykehus økte med 17 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med samme periode i 2019, ifølge SSB.

For alle sykehusansatte økte sykefraværet med 13 prosent i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For alle ansatte lå sykefraværet på 5,8 prosent i tredje kvartal, noe som innebærer 442.700 tapte dagsverk på sykehusene. For sykepleiere ligger fraværet på 6.7 prosent, og for leger ligger det på 3 prosent.

Ikke overraskende viser SSB-tallene at sykepleiere på sykehus også jobber mer under pandemien. Den totale arbeidsmengden (økt stillingsprosent) på sykehusene har steget etter mars 2020 og har holdt seg høyere enn tilsvarende tidspunkt tidligere år i tiden som fulgte, ifølge SSB.

Den gjennomsnittlige avtalte stillingsprosenten for sykepleiere på sykehus lå i september på 84 prosent, noe som er 2,4 prosent høyere enn før pandemien. Det har også blitt 830 flere sykepleierjobber. Totalt var det per september 44.100 sykepleierjobber i offentlige helseforetak.

De jobber mer, har tyngre vakter, er tvunget til å gå med masker og verneutstyr. Alt dette er sikkert medvirkende årsaker til et høyere sykefravær. Men:

Document har fått tips fra ansatte i helsesektoren om at det er langt høyere sykefravær blant de vaksinerte enn blant uvaksinerte. Tipserne mener dette skyldes at de vaksinerte blir lettere syke på grunn av vaksinen, og at denne type bivirkninger ikke reflekteres i Legemiddelverkets statistikker over bivirkninger.

Selv om dette er anekdotiske tips, betyr det ikke at de ikke er riktige. Derfor bør det være i alles interesse å få kartlagt om det faktisk er slik at vaksinene også er en medvirkende grunn til høyt sykefravær for dem som står i første linje for å hjelpe oss alle.

Les også:

Friske arbeidstakere sparer staten for milliarder

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.