Nasjonalforsamlingen vedtok lovendringen i en avstemning torsdag, og den nye loven trer i kraft i januar.

Da kan voksne personer som er uhelbredelig syke eller som har en invalidiserende tilstand eller sykdom, få hjelp til å avslutte livet uten at den som hjelper, risikerer å bli straffeforfulgt

Hvert enkelt tilfelle skal imidlertid vurderes av to leger hvorav den ene må være spesialist i palliativ medisin. Legene må blant annet vurdere om pasienten er i stand til å ta en selvstendig beslutning.

For ett år siden beordret landets grunnlovsdomstol regjeringen å oppheve forbudet mot assistert selvmord. I dag risikerer den som hjelper en annen person med å ta sitt eget liv, opp til fem års fengsel.

Den katolske kirken i Østerrike er blant flere som kritiserer lovendringen.

Fire land i Europa tillater i dag assistert selvmord: Belgia, Luxembourg, Nederland og Spania.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.