Sveriges strømpriser er på rekordhøye nivåer – og kan stige ytterligere. En av landets seks atomkraftreaktorer er skadet og må kanskje stenges.

En kjernekraftreaktor i Oskarshamn har fått en såkalt sekundær brenselsskade. Nøyaktig hva skadene skyldes, er ikke kjent, men ifølge eieren OKG kan det være at en eller annen form for rusk kan ha havnet i drivstoffbassenget. I verste fall kan slikt rusk gni hull i drivstoffkabinettet.

Oskarshamn 3 er en av verdens største kokevannsreaktorer, med en maksimal effekt på 1450 MW. Oskarshamn-reaktoren er også den største produksjonsenheten for elektrisitet i Sverige, og dersom den må stenges, risikerer de allerede rekordhøye strømprisene å stige ytterligere. Eieren OKG har derfor varslet elbørsen Nordpool om skaden som har oppstått.

– Skulle den bränsleskada som finns på Oskarshamn 3 bli värre och blocket behöver ställas av tappar vi 1 450 MW i elproduktion i södra Sverige, skriver Svenska Kraftnäts driftsleder Pontus de Maré til Nordpool. Dette ifølge Aftonbladet.

Ifølge energikonsulentfirmaet Merlin & Metis kan en stenging av Oskarshamn-reaktoren føre til at strømprisen øker med ytterligere én svensk krone per kilowattime enkelte dager. I tillegg øker risikoen for forstyrrelser i den såkalte kraftbalansen, som igjen kan føre til lokal strømstans.

En nærmere undersøkelse av skadene på reaktoren er planlagt gjennomført i april, dersom det ikke skjer noe uforutsett.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.