Mens Kina bygger nye kullkraftverk samtidig som uteaktiviteter stoppes i Beijing og store deler av Nord-Kina, protesterer bulgarske kullgruvearbeidere mot planene om å fase ut landets kullproduksjon innen 2040. Utfasingen kan gjøre et av Europas fattigste land enda fattigere, og øke migrasjonen.

I skyggen av klimatoppmøtet i Glasgow viser to telegrammer fra NTB kontrastene i den vestlige verdens luftige planer om å fase ut bruken av kull og andre fossile energikilder.

Veier og lekeplasser ble stengt i Beijing fredag på grunn av tett smog som følge av økt kullproduksjon. Over store deler av Nord-Kina var sikten fredag under 200 meter. Dermed ble skolegårder og uteaktiviteter stoppet i hovedstadens skoler.

Hovedveier inn til store byer som Shanghai, Harbin og Tianjin ble også stengt på grunn av dårlig sikt. Trolig fortsetter smogen å ligge tykt over området iallfall til lørdag kveld.

Kullproduksjonen i Kina, som fra før er verdens største, er trappet opp nylig på grunn av svikt i forsyningskjeden. Prisen på kraft har økt sterkt over hele verden.

Situasjonen skjer samtidig som klimatoppmøtet Cop26 er i gang i Glasgow, der søkelyset er på Kina på grunn av landets store betydning for kampen mot klimaendringer.

Kina bygger fortsatt nye kullkraftverk og tar ikke sikte på å nå utslippstoppen før i 2030, og president Xi Jinping er blant verdenslederne som ikke kom til Skottland. (NTB-AFP)

I Europas sørøstlige hjørne er situasjonen en helt annen. Presset av EU og deres lovnader om økonomisk støtte hvis de faser ut kull, vedtok nylig Bulgaria å fase ut sin kullindustri innen 2040.

Dette førte til protester fra gruvearbeidernes fagforeninger, og en demonstrasjon ble holdt i hovedstaden Sofia. Om lag 30.000 personer jobber i kullkraftindustrien i landet.

– Det kommer til å bli en katastrofe. Nedstenginger er uunngåelig, sier Nikolai Dinev (34). Han har tolv år bak seg som kullgruvearbeider, men det ser ut til å gå mot slutten.

Nikolai Dinev jobber ved et av kullkraftverkene til industrikomplekset Maritsa Iztok. Selskapet har tre kullkraftverk sørøst i Bulgaria og til sammen 12.000 ansatte, og står for en tredel av elektrisiteten i Bulgaria. Gruvedriften har vært hovedinntekten i området i flere tiår. (NTB-AFP-DPA)

Kull er sammen med atomkraft de viktigste energikildene ikke bare for Bulgaria, men eksport av strøm til andre deler av Balkan er en viktig inntektskilde for et av EUs fattigste land. Kull og forskjellige kull-derivater brukes også til oppvarming av hus på landsbygda. Det fører naturlig nok til luftforurensning, men når kulda biter, som den også gjør i Bulgaria, har mange intet annet valg enn å fyre med kull.

Bulgaria, som i flere måneder har stått midt oppe i en politisk krise knyttet til nedstengninger som en følge av korona, er blant de siste EU-nasjonene som vil slutte seg til EUs planer og Paris-avtalen. Det vil utløse opptil 6,6 milliarder Euro (ca. 65 milliarder norske kr) i tilskudd. (AP)

Migrasjon

Myndighetene har foreslått å starte et statlig selskap for å omdanne gruveområder til industriparker og å ansette tidligere arbeidere her. Dinev skulle heller ønske at han kunne utsette gruvestengingen med 30 år, til etter at han er pensjonert.

Inntil nylig hadde han håp om å bli mellomleder i gruvedriften og hadde begynt å ta fagstudier på et universitet for å kunne bli forfremmet. Nå har Dinev endret planene.

– Jeg kommer sannsynligvis til å reise utenlands, sier han. 34-åringen vil i så fall være én av flere millioner bulgarere som har reist fra landet siden kommunismens fall i 1989 for å søke lykken i Vest-Europa.

Dinev sier at han forlot hæren til fordel for jobb ved kullkraftverket. Han fikk utbetalt 500 lev i måneden i hæren, omtrent 2500 kroner. Som gruvearbeider ble han tilbudt det dobbelte.

Hvorvidt dette vil endre Bulgarias politiske krise og velger-apati – landet har hatt to valg så langt i 2021, med en valgdeltakelse på 41 prosent ved det siste valget i juli – er tvilsomt. 14. november avholdes landets tredje og fjerde valg (parlaments- og presidentvalg).

Det ser mørkt ut for Bulgaria. At kullsmogen også ligger tungt over Kina, hjelper ikke bulgarerne eller Europa, der alle strever med følgene av viruset fra Kina. Kina-syken gir seg mange utslag, men håp om bedre tider er ikke et av dem.

Political Exhaustion Weighs on Voters in Third Bulgaria Poll (BalkanInsight)

 

Les også:

Mer enn 40 land lover å fase ut kull. Men landene som betyr noe, gir blaffen

Kinas kullproduksjon øker kraftig, kan bli rekordhøy i 2021

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.