Jeg er blant de mange som søker støtte til å få utgitt det skrevne ord mellom to permer. Mange er også dem som slett ikke oppnår støtte, etter grundige vurderinger i nemnder og utvalg og råd. Men aldri kan man vel forestille seg at et avslag på søknad om støtte skulle avstedkomme klage til FN over «brudd på ytringsfriheten». Det ville rett og slett være for dumt. Noen vil kalle det direkte stupid.

Hva vil jeg med dette?

Jo, jeg vil illustrere et prinsipp som rammer naiviteten og dumheten i en reaksjon fra Muslimsk Dialognettverk, gjengitt i avisen Dagen 23. oktober. I Muslimsk Dialognettverk har man riktignok neppe søkt støtte til bokutgivelse, meg bekjent. Det den sinte reaksjonen derfra tar sikte på å ramme, er forslaget om bestemte finansieringskrav i den såkalte trossamfunnsforskriften i norsk lovverk.

Autoritære regimer er hinder for norsk støtte

Forslagsstillerne vil ganske enkelt åpne for å nekte trossamfunn støtte dersom de får midler fra autoritære regimer.
– Dette mistenkeliggjør muslimer, mener Muslimsk Dialognettverk, som representerer over 30.000 muslimer i Norge.
– Jeg tviler på om forslaget kan holde rettslig, uttaler styremedlem Basim Ghozlan til Vårt Land. Han mener forslaget til formuleringen i trossamfunnsforskriften er «skreddersydd for å ramme nettopp muslimske trossamfunn».

Påstand: – Norge vil begrense trosfriheten

Og så kommer mannen med selve rosinen i sin resonnementspølse:
– Tros- og livssynsfrihet er ufravikelig. Det skal ganske mye til for å begrense den!

Med andre ord: Når norske myndigheter finner at en organisasjon som får midler fra et autoritært regime kan nektes offentlig norsk støtte, så er trosfriheten dermed begrenset!

Og Muslimsk Dialognettverk står på sitt: Stater som slett ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, skal åpenbart godtas som givere i en slags samfinansiering med den norske staten. Dersom norske myndigheter ikke aksepterer dette synet, så betyr det at Norge begrenser trosfriheten for muslimer!

Et høyst underlig resonnement

Om jeg, som stipendsøker for utgivelse av en bok i Norge, ikke oppnår støtte til prosjektet, så vil Ghozlans resonnement prinsipielt innebære at staten begrenser min ytringsfrihet.

Man må undre seg over et intelligensnivå som avstedkommer denne type konklusjoner. Og enda mer underlig blir nettverkets konklusjon, når man dertil leser at Muslimsk Dialognettverk (MDN) har informert FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet om forslaget som nå for øvrig har vært på høring – med frist 15. oktober.

 

MDN-Horingssvar_forskrift_trossamsunnslovens-6.2_15.10.2021-uten-sign

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.