Teknologirådet sletter Facebook-siden sin etter 13 år på plattformen, for å beskytte brukernes rettigheter og friheter. Mengden informasjon som samles inn om innbyggerne er for stor og potensialet for manipulasjon øker stadig, skriver Teknologirådet.

«Datatilsynet har gjort den første norske vurderingen av personvernkonsekvensene ved å opprette en Facebook-side. Vurderingen er grundig og konklusjonen er klinkende klar: en Facebook-side medfører «høy risiko» for brukernes rettigheter og friheter, og sideeier er prisgitt Facebooks vilkår og betingelser – som det ikke er mulig å få full oversikt over.», skriver Teknologirådet på sine hjemmesider.

Teknologirådet følger i Datatilsynets fotstpor og sletter siden sin, etter Datatilsynet nylig meldte at de ikke vil bruke Facebook.

«Datatilsynet har i rapporten konkludert med at vi ikke skal benytte Facebook til egen kommunikasjonsvirksomhet. Vi mener at behandlingen av personopplysninger gjennom å ha en side på Facebook, medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter. Vi vurderer det slik at vi ved en eventuell tilstedeværelse på Facebook ikke ville ha oppfylt alle vilkårene i personvernforordningens artikkel 26 om felles behandlingsansvar, da vi vurderer avtalen mellom Facebook og oss som mangelfull», skriver Datatilsynet på sine sider.

Personvernsopplysningene som samles inn via Facebook brukes til å lage profiler av brukerne, som igjen brukes til å å skreddersy blant annet reklame. Det vil ikke Teknologirådet være med på. De forklarer det slik:

«Det samles inn en stor mengde personopplysninger om brukerne fra ytringer, likes og metadata fra siden, samt andre kilder som cookies, trackere, datterselskaper, annonsører, reklamebyråer og brukernes ulike enheter.

Lagringstid er ubegrenset, og bruk kan skje over hele verden, også utenfor EØS-området.

Facebook bruker personopplysningene til å lage profiler av brukerne som kan avdekke ukjente sider eller preferanser, for så å påvirke brukerne. Datatilsynet er bekymret for at praksisen kan være diskriminerende og manipulerende

Det er omfattende dataflyt til annonsører eller andre – men selv ikke Datatilsynets ekspertgruppe klarte å få oversikt over denne.

Personopplysningene våre kan brukes til stadig nye formål, Facebook endrer praksis løpende.

Datatilsynet gjør det klart at når du oppretter en side på Facebook har du også felles behandlingsansvar for personopplysninger ifølge GDPR.»

Det felles behandlingsansvaret for personopplysninger sammen med Facebooks stadig endrede vilkår og betingelser, gjør det til en vanskelig oppgave å ivareta brukernes personvern.

Regjeringen har i digital agenda, ifølge Teknologirådet, sagt at offentlige virksomheter har et «særlig ansvar som bestiller» når det gjelder å ivareta innbyggernes personvern. Men når plattformer som Facebook bruker personopplysninger som valuta i bytte mot virksomheters synlighet, resulterer det i at sensitiv informasjon om enkeltpersoner deles med en rekke kommersielle aktører, som selges i sanntid på annonsebørser.

«Dette er kjernen i begrepet «overvåkningsøkonomien» som vi lanserte på personverndagen i januar 2016. Det innebærer at når tjenester er gratis på nett, betaler vi i virkeligheten med personopplysninger. Sensitiv informasjon om personer deles med en rekke kommersielle aktører og selges i sanntid på annonsebørser.

Det har blitt mer og mer klart for oss at den totale mengden informasjon som samles inn om innbyggerne, er for stor, og at potensialet for manipulasjon stadig øker», skriver Teknologirådet.

Teknologirådet har lenge vært opptatt av «overvåkningsøkonomi»-problematikken. Facebook samler ikke bare inn informasjon om brukerne på Facebook-siden, men også fra virksomhetens egen nettside, dersom delingsknapper er tilgjengelig.

«Da Teknologirådet startet å jobbe med denne problematikken, gjorde vi flere tiltak for å begrense hvor mye informasjon om brukerne våre vi deler med teknologi-gigantene. Vi sluttet å bruke Google Analytics og slettet delingsknappene til Facebook og Google fra nettsidene våre, da disse verktøyene gjør det mulig for kommersielle aktører å spore Teknologirådets brukere på våre egne nettsider. I ettertid har vi også sett hvor mye sporing som skjer via YouTube, som vi brukte til å streame og dele opptak fra åpne møter, og vi har derfor sluttet å dele videoer der.

Teknologirådet har jobbet med flere problematiske sider av overvåkningsøkonomien og teknologi-gigantene, blant annet når det gjelder påvirkning av politiske valg, og en kartlegging av hvordan norske offentlige virksomheter deler informasjon om sine brukere med kommersielle aktører som Google og Facebook. Det har blitt mer og mer klart for oss at den totale mengden informasjon som samles inn om innbyggerne, er for stor, og at potensialet for manipulasjon stadig øker.»

For å beskytte brukerne sine fra Facebook har Teknologirådet derfor besluttet å slette Facebook-siden sin.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.