Det norske folk sover i timen når den mest dramatiske endringen på flere hundre år er i ferd med å treffe dem med full kraft!
«Alle» vet nå at Norge er en «klimaversting». Hvor mange ganger har du ikke hørt denne frasen fra det tvangsfinansierte NRK og andre betydelig subsidierte medier i det siste?

Vel, hvis man er tilstrekkelig uopplyst, eller ikke har energi til å sette seg inn i alle mulige påstander, så fremstår dette som en sannhet for veldig mange nå. Det alarmerende ved det er at de fleste som kjøper påstandene rundt det jeg kaller tidenes best organiserte politiske svindel, ikke er klar over at ved å godta disse påstandene, legger de selv til rette for en dramatisk endring av sin egen families økonomi, dens framtidsmuligheter og sikkerhetsnett!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Du har av dine egne yrkespolitikere blitt utsatt for tidenes største og best organiserte svindel av dem du ved forrige valg gav din fulle tillit!
Alle land er i henhold til den verdiløse «Paris-avtalen» pålagt å framstille et samlet klimaregnskap! Norge leverer dette hvert år. Løgnene om Norge som «klimaversting» avsløres raskt som det det er, nemlig en gedigen løgn. Dette er saken som ingen statssubsidiert MSM ønsker at du skal bli oppmerksom på:

Våre yrkespolitikere på Stortinget har bevisst, i vårt årlige «klimaregnskap», utelatt det samlede CO2-opptak fra Norges skoger og øvrige vegetasjon, slik at Norge skal se langt dårligere ut enn hva som faktisk er tilfelle! Dette er gjort med det formål å gi norske skattebetalere det inntrykk at vi er verst i klassen, slik at man med minimal motstand fra en betydelig hjernevasket befolkning kan «legitimere» og pøse på med nye ekstreme avgifter og frihetsberøvelser!

Hadde Norge gjort som alle andre land gjør, iberegnet det totale opptak av CO2 i landets egen vegetasjon, så hadde vi med vårt «klimaregnskap» fremstått som best i verden, og ikke behøvd å foreta oss noe som helst! Dette er sannheten som du ikke får vite av dagens norske presse, en presse som i hovedsak er i lomma på den ene prosenten av verdens rikeste mennesker (herunder verdens verste forurenser, kommunistdiktaturet Kina), mennesker som i hovedsak henter sine inntekter fra felleskassen!

Ha ingen illusjoner om hva som er den underliggende drivkraften bak «klimahysteriet» – det er nemlig rikdom og utvidet makt til noen få utvalgte som er målet, og mindre til deg! For at noen få skal få mye mer, må mange med lite få mye mindre! For at dette skal gå i hop i et velstandsland som Norge, må folk flest utsettes for vedvarende propaganda og tvinges til adferdsendringer. Dette betyr i praksis at man innledningsvis må bruke avgiftsøkninger, og senere, når man har «vingeklippet» hoveddelen av befolkningen, stålkontroll gjennom en plattform som ligger veldig nær opptil kommunisme! Gjennomføring av endringer ved hjelp av tvang blir da regelen, ikke unntaket!

Det er et paradoks at inntekter fra oljeindustrien finansierer utviklingen som nevnt over. Inntekter fra oljeindustrien går i dag i stor grad til subsidiering av meningsløs klimapolitikk og ikke minst i hovedsak til avlønning av den gruppen mennesker som vil ha lagt ned denne industrien med øyeblikkelig virkning! Det er legitimt å spørre: Hvor skal inntektene til nevnte gruppe hentes fra når dette er gjennomført? 400 milliarder kroner årlig må da hentes et annet sted fra – og det er ikke spesielt vanskelig å gjette hvem som skal dekke inn dette!

Hva er egentlig realitetene i det som nå foregår med vårt næringsliv? Det ser ut til at en vesentlig del av norsk næringsliv (særlig de med gode kontakter inn mot staten) har funnet en ny «genial» måte å tjene penger på! Et stjerneeksempel er et av verdens desidert dårligst drevne oljeselskaper, altså «vårt eget» Equinor, som har kastet seg over en ny forretningside: Overskuddet skal komme fra statlige subsidier til havvind og andre såkalte grønne prosjekter!

Vi ser at det er «bonanza» på Børsen med etablering av nye selskaper som har fått samme idiotiske idé – storsatsing på etablering av subsidierte «grønne næringer»! Vi skal fange CO2 for hundrevis av milliarder (ingen andre driver med dette), og skal til overmål bruke 2,5 milliarder årlig av fellesskapets midler til å «dytte» CO2 fra (foreløpig) to bedrifter i Norge ned i et hull i Nordsjøen!

En kan spørre hva forretningsideen er med dette. Samtidig ser vi at det mye omtalte «viruset» brukes i klimafanatismens navn som politisk verktøy til adferdsendring av en hel befolkning på bekostning av vanlige menneskers frihet, trygghet og velferd!

Vanlige mennesker bør nå begynne å følge med, selv om de ennå kan sitte foran tv-en i sin varme stue, samtidig som regningen for Europas mislykkede energipolitikk og EUs muligheter for å beholde sine eksisterende arbeidsplasser så smått er begynt å dukke opp i alles postkasser. Mange er uten den ringeste anelse om hva som er i ferd med å skje med dem selv og deres framtidige økonomi!

I takt med innføring av stadig nye egengenererte og EU-genererte, meningsløse kostnader for vanlige mennesker, øker politikerne sine lønninger, slik at de (bak sine høye murer) ikke rammes av dette! Vi må ikke glemme at det trengs noe ekstra for å kunne fungere her oppe under Nordpolen.

Skal vi gi fra oss en av våre ytterst få naturgitte fordeler (rimelig hydroelektrisk energiproduksjon), slik at «varmen i stua» blir så dyr at vanlige mennesker ikke lenger har råd til å bo her? Vi trenger tross alt 150 ganger mer energi i Norge enn i Tyskland for å gjennomføre et livsløp!

Hvis noen tror at det vil skapes flere arbeidsplasser i Norge (et av verdens mest resurskrevende land å bo i) ved at strømprisen 20-dobles, tar de skammelig feil! Synes du det er greit at eldre med lite penger skal stilles overfor valget mellom å sulte i hjel og å fryse i hjel?

Midt oppi klimahysteriet kan du spørre om følgende: Er det ikke en logisk brist å fylle Norge opp med tusener av nye mennesker, i lys av at disse i hovedsak trenger 150 ganger mer energi enn de gjorde der de kom fra? Alle i Norge kan ikke ha jobb i, eller være avhengig av, det offentlige, dét vil i tilfelle ende i samfunns-kollaps! Det må kunne være mulig å produsere noe annet enn byråkrati og trygdebruk i Norge!

Du har mye du må spørre deg selv om før du stemmer ved neste valg, og herunder spesielt dette:
Er jeg villig til å godta en dramatisk nedgang i levestandard, framtidsutsikter og frihet for meg selv og min familie, basert på en nøye regissert psykotisk masse-hysterisk fiksering om at «verdens klima er i ferd med å gjøre ende på alt liv på kloden»?

Det er nemlig dette det kommende valget dreier seg om! Nå må du våkne opp, før det er for sent!

Hugo Munthe-Kaas
Demokratene

Les også:

Høye strømpriser tenner folks raseri

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂