To kvinner spiller ball i Balaton-sjøen ved Fonyod i Ungarn ved solnedgang den 27. juli 2021. Foto: Gyorgy Varga / MTI via AP / NTB.

Konklusjonen fra FNs klimapanel (IPCC) om at de pågående klima­endringene først og fremst skyldes utslipp av klimagasser, bygger dels på ukomplette data for sol­bestrålingen og dels på temperatur­data som er blitt påvirket av økende urbanisering, hevder en inter­nasjonal gruppe bestående av 23 forskere.

Dersom man tar alle sol­bestrålings­data i betrakning og utelater temperatur­målinger som er gjort i urbane områder, lar det seg ikke lenger påvise at klima­gassene spiller noen større rolle enn solen, skriver forskerne i det viten­skapelige tids­skriftet Research in Astronomy and Astrophysics.

I tidsskriftets egen omtale av artikkelen heter det:

It has long been recognized that changes in the so-called “total solar irradiance” (TSI), i.e., the amount of energy emitted by the Sun, over the last few centuries, could have contributed substantially to recent climate change. However, this new study found that the UN’s Inter­governmental Panel on Climate Change (IPCC) only considered a small subset of the published TSI datasets when they were assessing the role of the Sun in climate change and that this subset only included “low solar variability” datasets.

I henhold til forsker­gruppen, som har medlemmer fra 14 land og bakgrunn fra blant annet fagfelt som solfysikk og klimaforskning, har klima­panelet derfor trukket en konklusjon om sammenhengen mellom menneskelige aktiviteter og det globale klimaet som det ikke er viten­skapelig dekning for.

Hvilke konklusjoner man trekker i spørsmålet, avhenger av hvilke data som tas i betraktning, fastslår de 23 forskerne. Visse datasett peker i retning av at det er solen som først og fremst står bak klima­endringene på jorden.

Ronan Connolly, som er hoved­forfatter av studien, uttaler i forbindelse med pulikasjonen at klima­panelets frem­gangs­måte har vært til hinder for viten­skapelige fremskritt i klima­spørsmålet. I etter­strebelsen av konsensus, som ikke har noe med vitenskap å gjøre, har IPCC bare sett på dataene som støtter deres ønskede konklusjon, sier Connolly.

NASA-forskeren Richard C. Willson, som har deltatt i studien, uttaler at det ikke finnes noen klimakrise, og at klima­modellene ikke har stemt overens med virkeligheten.

Artikkelen i Research in Astronomy and Astrophysics er også tilgjengelig som preprint hos Arxiv.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.