Hvite amerikanere utsettes for økende press fra mange hold, og deres andel av befolkningen minker. AP Photo/Alberto Pezzali, File.

Den amerikanske befolkningen endres nå svært raskt, i den forstand at andelen hvite blir stadig mindre. Om få år kan hvite være en minoritet i landet.

Det er Washington Post som melder om denne saken (bak betalingsmur). Avisen refererer til folketellingen som ble foretatt i 2020, og som nå legges frem. Avisen beretter at undersøkelsen viser at antallet hvite i landet har gått ned, for første gang siden disse tellingene startet.

Det er ikke så mange tiår siden det store flertall i befolkningen USA besto av hvite. USA var i overveiende grad en nasjon av hvite.

Men dette har endret seg nokså raskt i senere år. I dag utgjør er hvite under 60 prosent av alle som bor i landet.

Historisk har bildet vært svært annerledes. Hvite med europeisk bakgrunn utgjorde om lag 85 prosent av den amerikanske befolkningen frem til 1965, da den såkalte Hart-Celler-loven, etter intens lobbyvirksomhet, ble vedtatt.

Denne loven åpnet dørene for massiv innvandring fra den tredje verden, ikke ulikt hva mange land i Europa også har opplevd i samme tidsrom. Det har preget nasjonen mer enn de fleste hadde forutsett.

Siden da har landets demografi, ikke minst i større byer, blitt bortimot. ugjenkjennelig. Det er en utvikling som bare fortsetter, i økende tempo.

Washington Post rapporterer at de første resultatene av folketellingen i USA i 2020 vil bli presentert senere denne uken.

Ifølge denne venstreorienterte avisen, som selv har vært en pådriver for økt innvandring til landet, viser tallene at antall innbyggere i USA økte med 7,4% mellom 2010 og 2020.

Ikke-hvite står for hele veksten, hvorav halvparten er alle nye innbyggere er fra spansktalende land. Det strømmer til med mennesker fra mer eller mindre havarerte nasjoner i Sør- og Mellom-Amerika.

Samtidig, for første gang, faller den hvite befolkningen i landet i absolutte. Hvites andel av befolkningen er nå under 60%. Blant de under 18 år er hvite allerede i mindretall.

Dette gir klare perspektiver for veien videre: Innen 2045 anslås hvite amerikanere å være en minoritet i sitt eget land. Ifølge foreløpige tall har andelen asiater i USA doblet seg, fra 3 % i 2010 til 6 % i 2020.

Andelen svarte forblir imidlertid stabil på 12,5%. Det vil si at den svarte befolkningen øker i absolutte tall, mens andelen holder seg.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

 

Kjøp Asle Tojes bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂