Kinas president Xi Jinping hilser på Norges ambassadør til Kina, Geir O. Pedersen. Kong Harald og dronning Sonja like bak. Foto: Heiko Junge / NTB.

Selv om myndighetene i store deler av verden er gått inn i noe som minner om panikkmodus, tar Kinas regjering den nye rapporten fra FNs klimapanel med stor ro. De har ikke tenkt å foreta seg noe som helst.

Kina med sine 1,4 milliarder innbyggere har en gigantisk og raskt voksende industrisektor. Landet har også verdens største såkalte klimautslipp, Kina står alene for over en firedel av verdens samlede utslipp.

De fleste vil da mene at globale utslippstiltak neppe vil være særlig meningsfylte uten at en så stor og dominerende aktør er helt og fullt med.

Men i Kina tar man den nye klimarapporten med stor ro, nærmest likegyldighet.

Regjeringen i Kina kommer ikke med signaler om skjerpet klimapolitikk etter den nye rapporten fra FNs klimapanel, lyder det tørt fra NTB.

Nyhetsbyrået AFP har spurt det kinesiske utenriksdepartementet om en kommentar til den nye klimarapporten. Departementet svarer med å vise til landets tidligere fastsatte klimamål. Man har ikke tenkt seg noen endringer i så måte.

– Kina har insistert på å prioritere bærekraftig grønn utvikling med lave klimautslipp, sier en talsperson i en temmelig vag og diffus uttalelse.

Kinas «tidligere fastsatte klimamål» er av relativt beskjeden art. Man skal rett og slett ikke kutte noe som helst de neste ni år. Tvert imot skal man med det internasjonale samfunnets velsignelse fortsette å øke sine utslipp.

Først i 2030 skal landet så stanse utslippsveksten, hvilket i seg selv ikke nødvendigvis innebærer noe som helst av kutt. I tillegg er det planen at også Kina en gang skal bli det som kalles «klimanøytralt», men dette skal først skje i 2060.

En del vil mene at dette stiller mindre nasjoners tiltak i et merkelig lys.

I praksis vil Kina de kommende år trolig øke sine utslipp mer enn resten av verden klarer å kutte. Så om noen år vil samlede globale utslipp faktisk være høyere enn i dag, til tross for en rad av panikkpregede, drastiske og til dels selvutslettende tiltak fra mindre nasjoner, ikke minst Norge.

Sannsynligheten er stor for at Kina ler godt av hvordan Vesten nå spenner bein på seg selv i det økonomiske kappløpet, mens Kina ufortrødent forsetter sin vekst og utvikling.

Mange vil hevde at det Norge gjør og ikke gjør i klimasammenheng, er helt uten betydning frem til det tidspunkt hvor også Kina gjennomfører tilsvarende tiltak.

Billedlig sagt: Det hjelper lite om en forsøker å øse en båt med teskje, hvis en annen samtidig holder på å fylle den opp med fulle vannbøtter.

Meningsløse klimatiltak er et nærliggende begrep.

 

Viktigere og mer aktuell enn noensinne:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Støtt oss, ditt bidrag settes stor pris på:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂