Likestilling er ikke nok, ulikheten må bekjempes. Nå legger Ap seg på en linje som ligner de amerikanske Demokratene; de vil ha en kommisjon for å bekjempe økonomisk ulikhet, på engelsk kalt «equity».

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani vil den økonomiske ulikheten i Norge til livs. Svaret på spørsmålet om hvordan utviklingen skal stanses, er en kommisjon for ulikhet.

– Vi trenger en usminket og ærlig kommisjon som gir en ny regjering tydelige innspill i kampen mot ulikhet, sier Gharahkhani til Aftenposten.

Hvordan kommisjonen skal stanse utviklingen, er uvisst, men Arbeiderpartiet stiller seg bak forslaget samtidig som de går til valg på å at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro de neste fire årene. Det samme gjelder selskapsskatten, mens formuesskatten skal økes.

– Ap har aldri brutt et skatteløfte. Det står vi 100 prosent inne for. Sånn er det. Men innenfor dét er det rom for andre tiltak som vil bidra til at forskjellene reduseres, sier han.

«Equity» betyr likt utfall. I prinsippet betyr det at de som bygger opp formue, skal straffes, hvilket er i tråd med Ap’s ønske om økt formuesskatt. Hvordan formuen er bygget, hvor mye som er skattet av den fra før, eller om formuen er et resultat av økt samfunnsverdi i form av arbeidsplasser eller tilsvarende, synes likegyldig.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂